Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

ป้องกันโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ในหญิงรักหญิง


หมวดหมู่หลัก: LGBTQ

หมวดหมู่ย่อย: อื่นๆ

08-03-2022 10:39

ความรักเป็นสิ่งสวยงาม การแสดงความรักต่อกันเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญเพื่อเติมเต็มความสุขให้การดำเนินชีวิต

ภาพประกอบเคส

ความรักเป็นสิ่งสวยงาม การแสดงความรักต่อกันเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญเพื่อเติมเต็มความสุขให้การดำเนินชีวิต

ความสัมพันธ์ทางเพศในระหว่างหญิงกับหญิง ถือว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการติดกามโรค เพราะมีความหลากหลายมาก โรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ในกลุ่มนี้จะแบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ โรคติดเชื้อระหว่างผู้หญิงกันเอง ซึ่งได้จากการสัมผัสเป็นหลัก ทำให้เกิดไวรัสเอชพีวีที่ทำให้เกิดหูดหงอนไก่ เริม และตกขาวกลิ่นเหม็นในช่องคลอด และโรคที่เกิดจากอดีตคู่นอนคนที่เป็นผู้ชาย ก็เป็นได้ทุกโรค ตั้งแต่หนองใน หนองในเทียม ซิฟิลิส และอื่นๆ

ปัจจุบัน มีการใช้อุปกรณ์เสริมทางเพศ (Sex toy) ซึ่งสามารถใช้เสมือนเป็นองคชาตจริงๆ หากใช้ร่วมกันหลายคนโดยทำความสะอาดไม่ดี ผลจะเหมือนกับพฤติกรรมสำส่อนทางเพศกับผู้ชายได้

อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะมีพฤติกรรมทางเพศอย่างไรก็มีโอกาสเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ทั้งนั้น และเมื่อเป็นโรคใดโรคหนึ่งแล้ว ผู้นั้นก็ควรได้รับการตรวจคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ เช่นเดียวกับกลุ่มผู้ป่วยคนอื่น

ที่มา : หน่วยโรคติดเชื้อทางนรีเวชและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์สตรี ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
https://www.si.mahidol.ac.th/sidoctor/e-pl/articledetail.asp?id=902&id=902


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท