Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลกับลูก


หมวดหมู่หลัก: พ่อแม่มือใหม่

หมวดหมู่ย่อย: เจ็บป่วยทั่วไป

11-04-2022 19:05

เมื่ออากาศเปลี่ยนแปลงเด็กเล็กมักจะไม่สบายบ่อย เนื่องจากระบบภูมิคุ้มกันยังทำงานได้ไม่สมบูรณ์ ดังนั้นการใช้ยากับเด็กแต่ละครั้งควรระมัดระวังเป็นพิเศษ เพราะเด็กมีโอกาสที่จะเกิดอันตรายจากการใช้ยาได้ง่าย การใช้ยาในเด็กแรกเกิดหรือเด็กเล็ก ควรใช้เมื่อมีโรคหรือแสดงอาการผิดปกติที่ชัดเจนและหากไม่รักษาจะมีอันตรายต่อเด็ก

ภาพประกอบเคส

เมื่ออากาศเปลี่ยนแปลงเด็กเล็กมักจะไม่สบายบ่อย เนื่องจากระบบภูมิคุ้มกันยังทำงานได้ไม่สมบูรณ์ ดังนั้นการใช้ยากับเด็กแต่ละครั้งควรระมัดระวังเป็นพิเศษ เพราะเด็กมีโอกาสที่จะเกิดอันตรายจากการใช้ยาได้ง่าย การใช้ยาในเด็กแรกเกิดหรือเด็กเล็ก ควรใช้เมื่อมีโรคหรือแสดงอาการผิดปกติที่ชัดเจนและหากไม่รักษาจะมีอันตรายต่อเด็ก

สาเหตุที่ต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ยากับเด็ก มีดังนี้

 • ในเด็กแรกเกิดที่คลอดก่อนกำหนดหรือคลอดตามปกติ เอนไซม์ทำลายยายังไม่มีหรือมีจำนวนน้อย
 • ไตยังทำหน้าที่ได้ไม่สมบูรณ์
 • การจับตัวระหว่างยาและโปรตีนในเลือดหรือการผ่านของยาจากเลือดเข้าสู่สมองยังมีข้อบกพร่องอยู่ จึงทำให้เด็กมีการตอบสนองต่อยาแตกต่างไปจากผู้ใหญ่

ดังนั้น หากจำเป็นต้องใช้ยาจริงๆ ควรเลือกใช้ยาที่มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยในการใช้ ซึ่งการใช้ยาในเด็ก กระทำได้ทั้งการกิน การฉีด และการเหน็บ

วิธีต่างๆ ในการให้ยาเด็ก มีดังนี้

 • ในเด็กเล็กควรกินยาน้ำ
 • เด็กโตพอรับประทานยาเม็ดได้ ควรให้เด็กหัดกลืน ยาเม็ด เพื่อลดส่วนผสมของน้ำตาลและมีการพัฒนาการที่สมวัย
 • ยาบางชนิดไม่มีชนิดน้ำในเด็กเล็ก อาจแนะนำให้บดยา
 • ไม่ควรให้ยาพร้อมกับอาหารสำหรับเด็ก เพราะจะทำให้เด็กปฏิเสธอาหารในภายหลัง
 • ไม่ควรผสมยากับนมในขวด เพราะเมื่อเด็กดูดนมไม่หมด จะทำให้เด็กได้รับยาไม่ครบตามขนาดที่ต้องการ
 • ไม่ควรให้ยาแก่เด็กในขณะที่ดิ้นหรือร้องไห้ เพราะอาจทำให้เด็กสำลักได้
 • ควรอ่านฉลากก่อนใช้ยาทุกครั้ง
 • ควรรับประทานยาตามแพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด ยาปฏิชีวนะต้องรับประทานให้ครบตามกำหนดเพื่อป้องกันการดื้อยา

คุณพ่อ คุณแม่ควรเอาใจใส่และไม่ควรซื้อยาให้เด็กรับประทานเองโดยเฉพาะเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี ทั้งนี้เพื่อให้เกิดผลในการรักษาและการป้องกันอันตรายที่จะเกิดกับลูกน้อยของท่าน ควรขอคำแนะนำจากแพทย์ หรือเภสัชกรก่อนใช้ยาทุกครั้ง

ที่มา : สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
https://bit.ly/3JRgyoQ


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท