Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

เมื่อลูกทำผิด พ่อแม่ควรทำอย่างไร


หมวดหมู่หลัก: พ่อแม่มือใหม่

หมวดหมู่ย่อย: อื่นๆ

11-04-2022 18:52

เมื่อลูกทำผิด พ่อแม่ควรทำอย่างไร

ภาพประกอบเคส

เมื่อลูกทำผิด พ่อแม่ควรทำอย่างไร

1.หาสาเหตุ ทุกการกระทำนั้นย่อมมีสาเหตุ มีที่มาที่ไป พ่อแม่ควรหาสาเหตุก่อนว่าทำไมลูกถึงทำแบบนั้น

2.รับฟังให้มาก ยิ่งหากพ่อแม่เปิดใจที่จะรับฟัง ก็จะช่วยให้รู้ว่าที่ลูกทำแบบนั้นเพื่ออะไร ลูกกำลังคิดอะไร หรือมีสิ่งใดบ้างที่เป็นสาเหตุให้ลูกทำผิดในครั้งนี้

3.ใช้เหตุผลในการลงโทษ ลดการโต้เถียง หรือการไม่ใช้อารมณ์ในการพูดคุย พ่อแม่ควรใช้เหตุและผลที่ดีในการพูดสั่งสอนลูก ถ้าจะลงโทษก็ควรทำอย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้ลูกเข้าใจถึงสิ่งที่ถูกต้องและจะไม่ทำผิดอีกในครั้งต่อไป

4.คิดจากมุมมองของเด็ก บางครั้งสิ่งที่ผู้ใหญ่คิดกับสิ่งที่เด็กคิดย่อมมีความแตกต่างกันตามอายุ และวุฒิภาวะทางด้านความคิด การตัดสินใจ บางครั้งเด็กก็รู้เท่าไม่ถึงการณ์

5.ชื่นชม พ่อแม่ควรจะชื่นชมเมื่อลูกยอมรับผิดจากสิ่งที่เขากระทำ เพราะการที่เขายอมรับจะทำให้เขาเข้าใจว่ามันคืออะไร และคิดได้ว่าไม่ควรกลับไปทำอีก ในการชื่นชมจะทำให้ลูกรู้สึกว่าการทำในสิ่งที่ดีและถูกต้องเป็นเรื่องที่ดีและน่าภูมิใจ

6.บอกรักลูก เมื่อลูกทำผิดและควรได้รับการลงโทษ แต่ต้องไม่ใช่การลงโทษจนลูกรู้สึกว่าพ่อแม่ไม่รัก ไม่มีค่าในสายตาพ่อแม่ การบอกรักจะทำให้ลูกรู้ว่าตัวเองมีค่าและเป็นที่รักของพ่อแม่ ทำให้เด็กๆ พยายามที่จะทำตัวไปในทิศทางที่ดีขึ้น

7.ให้เวลากับลูก การให้เวลากับลูกเป็นสิ่งสำคัญ เพราะในขณะที่เราอยู่กับลูก เราจะได้สั่งสอน แนะนำลูกได้ว่าสิ่งใดควรทำ สิ่งใดไม่ควรทำ หรือถ้าทำไปแล้วจะส่งผลอย่างไรบ้าง

ที่มา : ศูนย์บริการแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัว
https://bit.ly/3wsmdOh


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท