Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

จ้องหน้าจอนาน ๆ เสี่ยงตาพัง


หมวดหมู่หลัก: ฟรีแลนซ์

หมวดหมู่ย่อย: เจ็บป่วยทั่วไป

11-04-2022 14:50

ปัจจุบันทุกคนมีการใช้งานคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวัน โดยเฉพาะวัยทำงานทั้งหลาย ต้องเจอกับอุปกรณ์เหล่านี้บ่อยมาก ๆ และไม่สามารถเลี่ยงได้ จนหลายคนเริ่มวิตกกังวลกับปัญหาสุขภาพตาที่จะตามมา และเสี่ยงที่จะเป็นโรคคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรม (Computer Vision Syndrome)

ภาพประกอบเคส

ปัจจุบันทุกคนมีการใช้งานคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวัน โดยเฉพาะวัยทำงานทั้งหลาย ต้องเจอกับอุปกรณ์เหล่านี้บ่อยมาก ๆ และไม่สามารถเลี่ยงได้ จนหลายคนเริ่มวิตกกังวลกับปัญหาสุขภาพตาที่จะตามมา และเสี่ยงที่จะเป็นโรคคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรม (Computer Vision Syndrome)

โรคคอมพิวเตอร์ วิชั่น ซินโดรม (Computer Vision Syndrome) เป็นโรคกลุ่มใหม่ อาการที่มักพบคือ ตาแดง แสบตา เคืองตา น้ำตาไหล และตามัวเป็นพัก ๆ หรือเกิดภาวะสายตาสั้นชั่วคราว นอกจากนี้ยังมีโรคออฟฟิศซินโดรม (Office Syndrome) ร่วมอีกด้วย เนื่องจากนั่งในท่าเดิมติดต่อกันเป็นเวลานาน

ทั้งนี้การใช้คอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนไม่สามารถทำให้ตาบอดได้ โดยสิ่งที่จะทำให้เสี่ยงตาบอดจากการใช้คอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟน จะเกิดจาก

1.รังสียูวี (UV) ซึ่งมีทั้ง UVA และ UVB แต่โอกาสในการเข้ามาทำลายประสาทได้นั้นมีได้น้อยมาก เนื่องจากถูกดูดกลืนแสงไว้ 99% และตกไปยังจอประสาทตาเพียง 1% เท่านั้น ซึ่งแสงเหล่านี้ไม่ถูกพบในคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟน

2.แสงสีฟ้า (Blue Light) สามารถพบได้ทั่วไปทั้งจากดวงอาทิตย์ คอมพิวเตอร์ และสมาร์ทโฟน แต่แสงสีฟ้าไม่มีส่วนทำให้ตาบอดแต่อย่างใด เพียงแต่ทำให้ผู้ใช้เกิดอาการไม่สบายตาเท่านั้น

ดังนั้นการใช้คอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนไม่ได้ทำให้ตาบอด แต่จะทำให้เกิดความไม่สบายตามากกว่า ส่วนอาการที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเพียงอาการแค่ชั่วคราวเท่านั้นสามารถหายเป็นปกติได้ หากพักสายตาหรือหยุดเล่นคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟน


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท