Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

นอนไม่ตรงเวลาเรื่องธรรมดาที่ส่งผลเสียมากกว่าที่คิด


หมวดหมู่หลัก: ฟรีแลนซ์

หมวดหมู่ย่อย: เจ็บป่วยทั่วไป

11-04-2022 14:39

“การนอน” เรื่องที่เราทำเป็นประจำทุกวัน ซึ่งคนทำงานอาจต้องทำงานในตอนกลางวัน และงานของตัวเองหลังเลิกงาน ก็อาจส่งผลให้การนอนหลับและการพักผ่อนไม่เพียงพอ ซึ่งเราคิดว่าการนอนดึกนั้นเป็นเรื่องธรรมดา แต่ที่จริงแล้วมันส่งผลเสียอย่างมากต่อร่างกายของเราในระยะยาว และหากเราทำจนติดเป็นนิสัยการนอนไม่ตรงเวลานี้จะส่งผลเสียต่อร่างกายตามมา

ภาพประกอบเคส

“การนอน” เรื่องที่เราทำเป็นประจำทุกวัน ซึ่งคนทำงานอาจต้องทำงานในตอนกลางวัน และงานของตัวเองหลังเลิกงาน ก็อาจส่งผลให้การนอนหลับและการพักผ่อนไม่เพียงพอ ซึ่งเราคิดว่าการนอนดึกนั้นเป็นเรื่องธรรมดา แต่ที่จริงแล้วมันส่งผลเสียอย่างมากต่อร่างกายของเราในระยะยาว และหากเราทำจนติดเป็นนิสัยการนอนไม่ตรงเวลานี้จะส่งผลเสียต่อร่างกายตามมา ดังนี้

สาเหตุที่ทำให้นอนไม่ตรงเวลา (Sleep Procrastination)

  • การทำกิจกรรมอื่น ๆ มากเกินไป จนละเลยการนอนหรือการพักผ่อนให้เพียงพอกับที่ร่างกายต้องการ
  • การบริหารเวลาไม่เป็น ช่วงเวลาหรือกิจกรรมที่ทำก่อนนอนเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เราสามารถนอนได้ตรงเวลา

ผลเสียของการนอนไม่ตรงเวลา

  • การนอนไม่ตรงเวลาสามารถส่งผลให้เกิดภาวะไม่มั่นคงทางอารมณ์ ขาดแรงจูงใจ และความสามารถในการควบคุมตนเองลดต่ำลง
  • ประสิทธิภาพในการทำงานของร่างกายลดลง เช่น ไม่สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้ตามปกติ ทำงานผิดพลาด มีปัญหาด้านสมาธิ ความจำ และยังมีการพบว่าการนอนน้อยนั้นเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนอีกด้วย
  • เพิ่มโอกาสเสี่ยงในการเป็นโรคเรื้อรังอื่น ๆ เช่น โรคนอนไม่หลับ โรคอ้วน โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคความดันโลหิต โรคเครียด ซึ่งอาจร้ายแรงถึงชีวิตได้ในบางกรณี

การพักผ่อน เป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ว่าจะเป็นคนทำงานหรือวัยไหน ๆ ก็ควรทำ เพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของเราโดยตรง ซึ่งการนอนที่ไม่เพียงพอเพราะการทำกิจกรรมก่อนนอนมากเกินไปจนเหลือเวลานอนน้อยลงนั้นจะค่อย ๆ บั่นทอนสุขภาพของเราอย่างช้า ๆ อีกด้วย

ที่มา : JOBTTHAI
https://bit.ly/3IucPfc


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท