Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

เด็กเสี่ยงโรคอ้วนช่วงปิดเทอม


หมวดหมู่หลัก: พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว

หมวดหมู่ย่อย: อื่นๆ

11-04-2022 13:55

ช่วงปิดเทอมพฤติกรรมของเด็กส่วนใหญ่ใช้เวลาว่างอยู่กับหน้าจอคอมพิวเตอร์ โทรทัศน์ โทรศัพท์มือถือ และยังมีอาหาร ขนม น้ำหวาน น้ำอัดลม ตุนเสบียงไว้เพื่อความสะดวกสบาย อีกทั้งเด็กๆ ไม่ได้ออกไปเล่นใช้กำลัง ออกกำลังกายน้อยลง จึงส่งผลให้เด็กมีภาวะอ้วนโดยไม่รู้ตัว และยังอาจเกิดเป็นโรคเรื้อรังได้ในอนาคต

ภาพประกอบเคส

ช่วงปิดเทอมพฤติกรรมของเด็กส่วนใหญ่ใช้เวลาว่างอยู่กับหน้าจอคอมพิวเตอร์ โทรทัศน์ โทรศัพท์มือถือ และยังมีอาหาร ขนม น้ำหวาน น้ำอัดลม ตุนเสบียงไว้เพื่อความสะดวกสบาย อีกทั้งเด็กๆ ไม่ได้ออกไปเล่นใช้กำลัง ออกกำลังกายน้อยลง จึงส่งผลให้เด็กมีภาวะอ้วนโดยไม่รู้ตัว และยังอาจเกิดเป็นโรคเรื้อรังได้ในอนาคต

การดูแลเรื่องอาหารให้ลูกน้อยช่วงปิดเทอม

ในช่วงปิดเทอมพ่อแม่ ผู้ปกครอง ควรดูแลเรื่องอาหารการกินให้ลูกน้อยเป็นพิเศษ ดังนี้

  • จัดเตรียมเมนูอาหารที่ดีต่อสุขภาพ ลด หวาน มัน เค็ม เพิ่มผัก ผลไม้รสไม่หวานจัดใน ทุกมื้ออาหาร
  • เด็กควรได้รับพลังงาน 1,600 กิโลแคลอรี คือ ข้าวหรือแป้ง 8 ทัพพี เนื้อสัตว์ 6 ช้อนกินข้าว ผัก 12 ช้อนกินข้าว นม 2 แก้ว และผลไม้ 3 ส่วน
  • ให้เด็กลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง เช่น การนั่ง นอนดูโทรทัศน์ เล่นโทรศัพท์มือถือและเกมคอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน
  • ควรเพิ่มกิจกรรมทางกายและส่งเสริมให้ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อพัฒนาระบบประสาทและกล้ามเนื้อ เช่น วิ่ง กระโดดเชือก เต้นแอโรบิค เป็นต้น โดยอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุขณะออกกำลังกาย

ที่มา : สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
https://bit.ly/3tRzy0V


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท