Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

เมื่อต้องเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว จะบอกลูกอย่างไรดี


หมวดหมู่หลัก: พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว

หมวดหมู่ย่อย: อื่นๆ

11-04-2022 13:46

ใครต่างก็อยากมีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบ แต่ด้วยสาเหตุใดก็ตามที่ทำให้หลายครอบครัวปรับเปลี่ยนมาเป็น พ่อเลี้ยงเดี่ยว แม่เลี้ยงเดี่ยว สิ่งหนึ่งที่สำคัญคือสภาพจิตใจ

ภาพประกอบเคส

ใครต่างก็อยากมีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบ แต่ด้วยสาเหตุใดก็ตามที่ทำให้หลายครอบครัวปรับเปลี่ยนมาเป็น พ่อเลี้ยงเดี่ยว แม่เลี้ยงเดี่ยว สิ่งหนึ่งที่สำคัญคือสภาพจิตใจ แล้วจะทำอย่างไรเพื่อให้ลูกน้อยรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงภายในครอบครัวโดยที่ส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของเขาน้อยที่สุด วันนี้เรามี 3 วิธีบอกลูกเมื่อต้องเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยว แม่เลี้ยงเดี่ยวมาฝากค่ะ

ข้อแรก : บอกความจริงอย่างมีจิตวิทยา ใช้ความเข้าใจและความอดทน บอกเหตุผลของเรื่องที่เกิดขึ้น และที่สำคัญย่าโกหกลูกเด็ดขาด

ข้อที่สอง : บอกถึงการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น บางครอบครัวอาจต้องลูกย้ายบ้านหรือย้ายโรงเรียน ให้บอกเหตุและข้อดีของการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้

ข้อที่สาม : บอกถึงความรักของพ่อกับแม่ที่มีให้กับเขาเสมอ ถึงแม้ว่าพ่อกับแม่จะต้องแยกทางกันแต่ความรักความห่วงใยที่มีต่อลูกจะยังเหมือนเดิม หมั่นแสดงความรักต่อลูก ไม่ว่าจะเป็นการกอด หอม การเอาใจใส่ดูแล และเติมเต็มความรักไม่ให้เขารู้สึกว่าขาดสิ่งใดไป

ที่มา : กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
https://bit.ly/3qg1sRV


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท