Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวก็ประสบความสำเร็จได้


หมวดหมู่หลัก: พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว

หมวดหมู่ย่อย: อื่นๆ

11-04-2022 13:41

ใครว่าการเปลี่ยนแปลงจากครอบครัวที่มี พ่อ แม่ ลูก มาเป็นครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว จะเป็นความล้มเหลวเสมอไป เพราะครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวก็ประสบความสำเร็จได้

ภาพประกอบเคส

ใครว่าการเปลี่ยนแปลงจากครอบครัวที่มี พ่อ แม่ ลูก มาเป็นครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว จะเป็นความล้มเหลวเสมอไป เพราะครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวก็ประสบความสำเร็จได้ หากพ่อหรือแม่เลี้ยงเดี่ยวดูแลครอบครัวด้วยแนวทางดังนี้

  1. ยอมรับความจริงว่าต้องเลี้ยงดูลูกตามลำพัง และจะทำหน้าที่นี้ให้ดีที่สุด
  2. ให้ความสำคัญกับการทำหน้าที่พ่อแม่เป็นอันดับแรก
  3. ให้การเลี้ยงดูลูกอย่างเหมาะสมและเป็นกลาง โดยไม่ตามใจลูกหรือบังคับลูกมากเกินไป
  4. ให้ความสำคัญกับการสื่อสารพูดคุย และการแสดงอารมณ์ความรู้สึกของลูก
  5. พ่อหรือแม่เลี้ยงเดี่ยวต้องดูแลตัวเองเป็นอย่างดีทั้งสุขภาพกายและจิตใจ
  6. บริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของครอบครัวให้เหมาะสม เพียงพอที่จะเลี้ยงครอบครัวได้โดยไม่เดือดร้อน
  7. บริหารจัดการเวลาและกิจกรรมในครอบครัวได้อย่างสมดุล

พ่อหรือแม่เลี้ยงเดี่ยวปฏิบัติตามแนวทางง่ายๆ นี้ได้ การดูแลครอบครัวเล็กๆ ของตัวเองก็จะไม่ใช่เรื่องยาก อย่าลืมสิ่งสำคัญคือการให้กำลังใจตัวเอง

ที่มา : ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดสงขลา
https://bit.ly/3tm3nX0


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท