Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

สื่อ กับความหลากหลายทางเพศ


หมวดหมู่หลัก: LGBTQ

หมวดหมู่ย่อย: อื่นๆ

09-04-2022 16:37

ปัจจุบันสื่อต่างๆ มีการนำเสนอเกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศ อย่างเช่น ชายรักชาย หญิงรักหญิง ผ่านรูปแบบของละคร มิวสิควิดีโอฯลฯ จนอาจเกิดคำถามว่าสิ่งที่สื่อนำเสนอจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นหรือไม่

ภาพประกอบเคส

ปัจจุบันสื่อต่างๆ มีการนำเสนอเกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศ อย่างเช่น ชายรักชาย หญิงรักหญิง ผ่านรูปแบบของละคร มิวสิควิดีโอฯลฯ จนอาจเกิดคำถามว่าสิ่งที่สื่อนำเสนอจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นหรือไม่

ทั้งนี้ยังไม่มีข้อมูลงานวิจัยที่สรุปว่าสื่อที่นำเสนอเรื่องความหลากหลายทางเพศ จะทำให้วัยรุ่นเป็นเพศหลากหลายมากขึ้น แต่อาจจะมีอิทธิพลต่อการรับรู้ของวัยรุ่นและสังคมที่มีต่อความหลากหลายทางเพศทั้งแง่บวกและแง่ลบ ยกตัวอย่าง เช่น

  • อาจจะช่วยให้วัยรุ่นหลายคนมีความเข้าใจในเรื่องเพศของตัวเองหรือคนใกล้ชิด
  • อาจทำให้ผู้ปกครองมีความเข้าใจเรื่องความหลากหลายทางเพศที่ดีขึ้น
  • สื่อที่ผลิตซ้ำความเชื่อเดิมๆ ที่ไม่มีคำยืนยันทางวิทยาศาสตร์ เช่น คนรักเพศเดียวกันเป็นพวกอารมณ์รุนแรง ผิดปกติหรือมีสาเหตุมาจากการเลี้ยงดูที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจมีอิทธิพลต่อความสับสนในการยอมรับตัวเองของเด็กที่มีความหลากหลายทางเพศ
  • สื่อที่นำเสนอซ้ำๆ จนทำให้เกิดภาพจำของคนที่มีความหลากหลายทางเพศผิดเพี้ยนไป เช่น เป็นสาวประเภทสองต้องกรี๊ดกร๊าด หรือทำตัวตลกขบขัน อาจจะทำให้เกิดมุมมอง ความเชื่อที่ผิดๆ ต่อคนที่มีความหลากหลายทางเพศได้

คำแนะนำสำหรับวัยรุ่นในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ และสับสนง่าย เช่น เรื่องความรัก ควรรักอย่างปลอดภัยและเป็นสุข คนที่จะรักคนอื่นได้ดี คือ คนที่รักตัวเองให้ดีได้ก่อน เมื่อเรารักตัวเองมากพอ เราจะรู้ว่าใครเป็นอย่างไร แบบไหน และอะไรที่เป็นความรักที่เหมาะกับเรา

ที่มา : โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
https://bit.ly/34UIVTB


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท