Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

LGBTQ กับ คำพูดขำๆ ที่ไม่ขำ


หมวดหมู่หลัก: LGBTQ

หมวดหมู่ย่อย: เจ็บป่วยทั่วไป

09-04-2022 16:30

เคยไหมกับการชื่นชม หรือแซวเล่นกับกลุ่มเพื่อน LGBTQ ด้วยคำเหล่านี้ เนียนมาก เหมือนมากเลย ไม่บอกไม่รู้นะ คำชมที่เหมือนกับการบอกว่าเธอไม่ใช่กับสิ่งที่สังคมคาดหวัง หรือคำพูดเสียดสี เช่น เรดาร์พัง กระเทยควาย เสียดายของจัง เอาหมดลูกฉันไปเลย หรือคำถามอย่างเช่น แปลงเพศหรือยัง

ภาพประกอบเคส

เคยไหมกับการชื่นชม หรือแซวเล่นกับกลุ่มเพื่อน LGBTQ ด้วยคำเหล่านี้ เนียนมาก เหมือนมากเลย ไม่บอกไม่รู้นะ คำชมที่เหมือนกับการบอกว่าเธอไม่ใช่กับสิ่งที่สังคมคาดหวัง หรือคำพูดเสียดสี เช่น เรดาร์พัง กระเทยควาย เสียดายของจัง เอาหมดลูกฉันไปเลย หรือคำถามอย่างเช่น แปลงเพศหรือยัง

แน่นอนว่าหลายคนไม่ได้มีความตั้งใจให้เกิดความรู้สึกไม่ดีต่อกัน เพียงแค่อยากสร้างรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ ความสนุกสนานในการสนทนาเท่านั้น แต่หากมองในทางกลับกัน กลุ่ม LGBTQ ก็จะไม่มีการพูดถ้อยคำในลักษณะแบบนี้กับผู้ชายและผู้หญิง

คำพูดขำๆ เหล่านี้ อาจก่อเป็น “ความรุนแรงทางคำพูด” ที่เป็นการหล่อหลอมและขัดเกลาทางสังคม ตั้งแต่วัยเด็ก จนถึงวัยเรียน เกิดเป็นอคติต่อเพศอื่นๆ เกิดการตีตรา เลือกปฏิบัติ รวมไปถึงการสื่อสารกับบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศด้ววยถ้อยคำที่รุนแรง ซึ่งการใช้คำพูดเชิงลบ เสียดสี ด่าทอ ที่คิดว่าเป็นเรื่องสนุก แต่อาจเป็นการสร้างบาดแผลให้กับคนๆ หนึ่งไปตลอดชีวิต

เราทุกคนควรได้รับความเคารพในความเป็นมนุษย์มากกว่าการตัดสินด้วยเพศ ไม่ว่าจะเป็นเพศใดก็ตามควรได้รับการปฏิบัติที่เหมือนกันอย่างเท่าเทียมในทุกช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นการพูดคุย ชื่นชมกัน การกล่าวถึงหรือคอมเมนต์ในช่องทาง Social Media เพระสิ่งที่เราทำหรือพูดออกไปโดยไม่ตั้งใจอาจส่งผลต่อใครโดยที่เราไม่รู้ตัวก็ได้

ที่มา : Curious People โดย คุณเจษฎา แต้สมบัติ ผู้อำนวยการมูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกระเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน
https://web.facebook.com/watch/?v=1114420515616418&_rdc=1&_rdr


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท