Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

ลดเล่นโซเชียล เพิ่มกิจกรรมออกกำลังกายในวัยเด็ก


หมวดหมู่หลัก: พ่อแม่มือใหม่

หมวดหมู่ย่อย: อื่นๆ

21-03-2022 09:00

การส่งเสริมให้เด็กที่กำลังเจริญเติบโต มีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงนั้น สิ่งแรกคือ ต้องทำตัวอย่างให้เด็กเห็นและปฏิบัติตาม เพราะการทำให้เด็กรักการออกกำลังกาย และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ จะเป็นการสร้างคุณลักษณะนิสัยที่ดีต่อการออกกำลังกายของเด็กไปตลอดชีวิต

ภาพประกอบเคส

ปัจจุบันกระแสเทคโนโลยีการสื่อสารได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเราทุกคน ไม่เว้นแม้กระทั่งเด็กในวัยศึกษาเล่าเรียน ที่ทุกคนต้องพกสมาร์ทโฟนหรือแท็บเลตกันคนละเครื่อง เพื่อใช้ติดต่อสื่อสารผ่านโลกโซเชียล เล่นเกม ทำให้เด็กเกิดพฤติกรรมที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ เช่น ไม่บริโภคอาหาร ชอบบริโภคขนมขบเคี้ยว ไม่ออกกำลังกาย มีสมาธิสั้น ชอบใช้เวลาอยู่กับการเล่มเกม ทำให้การเจริญเติบโตของเด็กผิดปกติ และส่งผลให้เด็กมีสุขภาพด้านร่างกายและจิตใจไม่สมบูรณ์ แข็งแรง

จะทำให้เด็ก สนใจออกกำลังได้อย่างไร

การส่งเสริมให้เด็กที่กำลังเจริญเติบโต มีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงนั้น สิ่งแรกคือ ต้องทำตัวอย่างให้เด็กเห็นและปฏิบัติตาม เพราะการทำให้เด็กรักการออกกำลังกาย และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ จะเป็นการสร้างคุณลักษณะนิสัยที่ดีต่อการออกกำลังกายของเด็กไปตลอดชีวิต โดยมีหลักง่ายๆ ในการส่งเสริมให้เด็กออกกำลังกาย ดังนี้

 • ควรให้เด็กลด หรือหลีกเลี่ยงการนั่ง การนอน ที่ไม่จำเป็น เช่น นั่งหรือนอนดูโทรทัศน์ นั่งเล่นเกม ฯลฯ
 • ส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กทำกิจกรรมนันทนาการ เช่น กิจกรรมเข้าจังหวะ เล่นดนตรี ร้องเพลง ฯลฯ
 • ส่งเสริมให้เด็กได้มีการฝึกความแข็งแรงของร่างกายและความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อสม่ำเสมอ เช่น การยืดกล้ามเนื้อ อบอุ่นร่างกายก่อนการออกกำลังกาย เป็นต้น
 • ส่งเสริมให้เด็กทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัว เช่น ช่วยพ่อแม่ทำงานบ้าน งานสวน ทำอาหาร ฯลฯ
 • ส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กโตได้ออกกำลังกายแบบแอโรบิค อย่างน้อย วันละประมาณ 20 นาที เช่น วิ่ง กระโดดเชือก เต้นแอโรบิค เป็นต้น

หลักที่สำคัญง่ายๆ คือ การให้เด็กทำกิจกรรมจะต้องไม่เครียด ทำให้เด็กชอบ และเกิดความสนใจ ด้วยตนเอง โดยต้องทำให้เด็กสนุกสนาน และรู้สึกปลอดภัย ที่สำคัญเด็กได้เรียนรู้ที่จะทำกิจกรรมต่างๆร่วมกับผู้อื่น หรือให้เด็กได้ทำกิจกรรมกับเพื่อนวัยเดียวกัน เพื่อให้รู้จักการเข้าสังคม

สิ่งสำคัญต่อการออกกำลังกาย

 • เพิ่มการสร้างมวลกระดูก ทำให้กระดูกเจริญเติบโต ซึ่งมีผลต่อความสูงของเด็ก
 • การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ จะส่งเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ พัฒนาระบบประสาทสั่งการการเคลื่อนไหวที่เกี่ยวกับการทำงานของกล้ามเนื้อ
 • ทำให้ระบบหัวใจ และหลอดเลือดแข็งแรงขึ้น
 • การออกกำลังกายเป็นวิธีที่ดีที่สุด ในการควบคุมน้ำหนักตัว
 • ทำให้เด็กเกิดความสนุกสนาน เพราะได้มีสังคม
 • ทำให้สุขภาพร่างกาย แข็งแรง อารมณ์แจ่มใส
 • เด็กจะรู้สึกว่า ตนเองเป็นคนแข็งแรง มีความมั่นใจ และกล้าแสดงออก

ข้อควรระวังในการออกกำลังกายสำหรับเด็ก

แม้การออกกำลังกายจะส่งผลดีในทุกๆด้านสำหรับเด็ก แต่มีข้อควรระวัง ซึ่งจะเป็นตัวบ่งชี้ว่าเมื่อใดเด็กควรหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายบ้าง ดังนี้

 • เด็กควรจะมีการอบอุ่นร่างกายก่อนทุกครั้ง เมื่อเริ่มทำกิจกรรม และคูลดาวน์หลังออกกำลังกาย
 • ภาวะที่เด็กเป็นไข้ มีอาการตัวร้อน ห้ามออกกำลังกาย ถึงแม้จะมีไข้เพียงเล็กน้อยก็ตาม
 • หากเด็กมีอาการถ่ายเหลว หรืออาเจียนมากๆ มีอาการอ่อนเพลีย ควรงดกิจกรรมการเล่นของเด็กไป
 • ผู้ปกครองควรให้คำแนะนำและดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด เพื่อไม่ให้เกิดการบาดเจ็บจากการออกกำลังกาย
 • ควรออกกำลังกายในสภาวะอากาศที่เหมาะสม หลีกเลี่ยงการออกกำลังกายในขณะที่อากาศร้อนจัด
 • ถ้ามีการออกกำลังกาย ก็ควรมีน้ำดื่มให้เพียงพอสำหรับความต้องการของเด็ก

ที่มา : คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
http://www.pt.mahidol.ac.th/knowledge/?p=295


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท