Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

เมื่อลูกชักจากไข้ ต้องทำอย่างไร?


หมวดหมู่หลัก: พ่อแม่มือใหม่

หมวดหมู่ย่อย: อื่นๆ

21-03-2022 08:44

โดยทั่วไปประมาณ 1 ใน 3 ของผู้ป่วยจะมีโอกาสชักซ้ำได้ถ้ามีไข้สูง จนกว่าจะอายุมากกว่า 6 ปี ส่วนในรายที่เริ่มมีอาการชักจากไข้ครั้งแรกก่อนอายุ 1 ปี และมีประวัติคนในครอบครัวมีภาวะนี้ในตอนเด็ก อาจมีโอกาสชักซ้ำได้มากขึ้น

ภาพประกอบเคส

ภาวะชักจากไข้ เป็นอาการชักแบบเกร็ง หรือกระตุกทั้งตัว มักเกิดขึ้นขณะที่มีไข้สูง อุณหภูมิสูงกว่า 38.5 องศาเซลเซียส ในเด็กอายุตั้งแต่ 6 เดือน – 6 ปี พบได้บ่อยในช่วงอายุประมาณ 1-2 ปี โดยทั่วไปภาวะนี้จะไม่มีผลต่อพัฒนาการหรือการเรียนรู้ของเด็กที่แข็งแรงดี ยกเว้นในบางรายที่มีอาการชักติดต่อกันเป็นเวลานาน มากกว่า 30 นาที จนมีภาวะตัวเขียว ขาดออกซิเจน ทำให้อาจมีผลต่อสมองได้ แต่โดยทั่วไปอาการชักชนิดนี้ มักจะหยุดได้เองภายในเวลา 3-5 นาที จึงไม่น่ามีอันตรายต่อสมองของเด็ก

โดยทั่วไปประมาณ 1 ใน 3 ของผู้ป่วยจะมีโอกาสชักซ้ำได้ถ้ามีไข้สูง จนกว่าจะอายุมากกว่า 6 ปี ส่วนในรายที่เริ่มมีอาการชักจากไข้ครั้งแรกก่อนอายุ 1 ปี และมีประวัติคนในครอบครัวมีภาวะนี้ในตอนเด็ก อาจมีโอกาสชักซ้ำได้มากขึ้น

ทำอย่างไรเมื่อเด็กชัก

ก่อนอื่นต้องควบคุมมสติ อย่าตกใจจนเกินไปเพราะจะทำอะไรไม่ถูก ส่งเสียงเรียกคนในบ้านหรือใกล้เคียงให้มาช่วยเพื่อเตรียมอุปกรณ์

  1. วางเด็กในที่ปลอดภัย เช่น บนพื้นราบหรือเตียง โดยต้องมีคนหนึ่งที่อยู่กับเด็กตลอดเวลา เพราะขณะชักเด็กอาจตกเตียงจนเกิดอาการบาดเจ็บซ้ำซ้อนได้
  2. จับเด็กนอนตะแคง หรือนอนหงายแล้วเอียงหน้าไปข้างใดข้างหนึ่งเพื่อป้องกันการสำลัก
  3. ถ้ามีอาหารอยู่ที่ปากและสามารถหยิบออกง่ายควรหยิบออก
  4. ไม่ควรนำวัสดุทุกชนิดเข้าไปงัดในปากเด็ก เพราะโอกาสที่เด็กจะกัดลิ้นมีไม่มาก การพยายามนำวัสดุเข้าไปขณะชักอาจทำให้ฟันหักหรือเลือดออกไปอุดกั้นทางเดินหายใจจะทำให้เกิดอันตรายมากขึ้น
  5. ถอดเสื้อผ้าออกแล้วรีบเช็ดตัวโดยเร็วจะช่วยลดไข้ได้ดี ทำให้หยุดชักได้เร็วโดยทั่วไปประมาณ 5-10 นาที

ถ้าพบว่าลูกมีไข้สูง ควรให้ยาลดไข้พาราเซตามอลและเช็ดตัวลดไข้ทันที และควรพาไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุของไข้ และให้การรักษาที่เหมาะสมต่อไป

ข้อมูลโดย : เอกสารแผ่นพับประชาสัมพันธ์ “เมื่อลูกชักจากไข้ ต้องทำอย่างไร?” โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท