Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

วิธีป้องกันปัญหาความรุนแรงในเด็กและครอบครัว


หมวดหมู่หลัก: พ่อแม่มือใหม่

หมวดหมู่ย่อย: อื่นๆ

20-03-2022 09:13

ปัญหาการถูกล่วงละเมิดทางเพศในเด็กและเยาวชนยังคงเกิดขึ้นให้เห็นในหลายๆ ครั้ง พบว่า เกิดเฉลี่ย 14 ราย/วัน และเป็นปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง สังคมต้องให้ความสำคัญและไม่เพิกเฉยต่อปัญหานี้

ภาพประกอบเคส

ปัญหาการถูกล่วงละเมิดทางเพศในเด็กและเยาวชนยังคงเกิดขึ้นให้เห็นในหลายๆ ครั้ง พบว่า เกิดเฉลี่ย 14 ราย/วัน และเป็นปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง สังคมต้องให้ความสำคัญและไม่เพิกเฉยต่อปัญหานี้

เด็กที่ถูกล่วงละเมิดเป็นเวลานาน ความรู้สึกที่จะติดตัวเขาอยู่เสมอคือคิดว่าตัวเองเป็นคนไม่ดี มีมลทิน มีความผิด การเยียวยาจึงสำคัญจำเป็นอย่างที่สุด ตลอดสายธารกระบวนยุติธรรมหรือแม้กระทั่งชั่วชีวิตของเหยื่อเลยก็ว่า

ขึ้นตอนสำคัญการทำงานด้านการเยียวยาและช่วยเหลือผู้ถูกละเมิด

  1. ขั้นตอนที่ 1 ต้องนำเด็กผู้เสียหายออกจากพื้นที่โดยเร็วที่สุด เท่าที่จะทำได้
  2. ขั้นตอนที่ 2 ประสานบ้านพักเด็กในพื้นที่ และนำเด็กผู้เสียหาย พร้อมครอบครัว เข้าพักในระหว่างที่ทำคดี และป้องกันกันถูกทำร้าย
  3. ขั้นตอนที่ 3 นำผู้เสียหายเข้าสู่กระบวนการคุ้มครองพยาน
  4. ขั้นตอนที่ 4 ใช้กระบวนการเยียวยา ให้กำลังใจ เพื่อให้ผู้เสียหายมีความเข้มแข็ง พร้อมที่จะลุกขึ้นมาต่อสู้ เรียกร้องความยุติธรรมให้เกิดขึ้นกับตัวเอง กลับมาใช้ชีวิตได้อีกครั้ง
  5. ขั้นตอนที่ 5 ผลักดันให้เกิด “สิทธิที่จะถูกลืม” เขาไม่อยากให้ใครจำเขาได้ว่าเป็นผู้ถูกละเมิดสิทธิที่จะถูกลืมต้องถูกเขียนเป็นกฎหมาย เลข 13 หลักในชีวิตของเขาต้องหายไปและเกิดเป็น 13 หลักใหม่ ชื่อนามสกุลของเขาต้องถูกเปลี่ยนใหม่ ซึ่งเด็ก ๆ จะต้อง ได้รับสิทธินี้ในกลุ่มคนที่เข้าสู่การคุ้มครองพยาน

ปัญหาการถูกล่วงละเมิดในเด็กและเยาวชน เป็นสิ่งที่ทุกภาคส่วนต้องให้ความสำคัญ ร่วมกันแก้ไขและหาแนวทางป้องกันปัญหานี้อย่างจริงจัง สสส. และภาคีเครือข่ายร่วมกันขับเคลื่อนโครงการปกป้องเด็กและเยาวชนจากปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ ไม่ใช้ความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชน ผลักดันให้เกิดความยุติธรรมและการเยียวยาในผู้ถูกละเมิด สร้างสุขภาวะที่ดีให้กับเด็กและเยาวชน เพื่อไม่ให้มีใครต้องโดดเดี่ยวหรือต่อสู้เพียงลำพัง

ที่มา : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
https://bit.ly/3oQeVhV


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท