Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

พ่อแม่ในฝัน ของลูกวัยรุ่น


หมวดหมู่หลัก: พ่อแม่มือใหม่

หมวดหมู่ย่อย: อื่นๆ

20-03-2022 08:32

การสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวเป็นสิ่งที่พ่อแม่ทุกคนควรใส่ใจ เพราะจะช่วยให้ครอบครัวอบอุ่นมากยิ่งขึ้น และช่วยป้องกันปัญหาที่อาจเกิดจากอารมณ์ฉุนเฉียวและความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของวัยรุ่นได้

ภาพประกอบเคส

การสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวเป็นสิ่งที่พ่อแม่ทุกคนควรใส่ใจ เพราะจะช่วยให้ครอบครัวอบอุ่นมากยิ่งขึ้น และช่วยป้องกันปัญหาที่อาจเกิดจากอารมณ์ฉุนเฉียวและความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของวัยรุ่นได้

แต่บางครั้งด้วยอารมณ์และวุฒิภาวะเด็กที่ไม่มั่นคง อารมณ์แปรปรวน เหตุผลน้อย อาจก่อให้เกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งหรือการทะเลาะเบาะแว้งในครอบครัวได้

พ่อแม่สังเกตอารมณ์และการปฏิบัติตนของลูกได้ตามการเจริญเติบโต โดยพ่อแม่พึงปฏิบัติตน เพื่อเป็น พ่อแม่ในฝันของลูกวัยรุ่น ดังนี้

  • ไม่ขุดคุ้ยเรื่องเก่ามาพูดไม่รู้จบและไม่ เปรียบเทียบลูกของตัวเองกับลูกคนอื่น
  • พูดคุย ฟัง และไว้วางใจและเป็นที่ ปรึกษาให้ลูก เพราะหากพ่อแม่พูดเพียงฝ่ายเดียว ทำให้ลูกไม่อยากปรึกษาได้และบอกเหตุผลความคิดของพ่อแม่ให้ลูกโดย ไม่ใช้อารมณ์ หรือคำพูดที่รุนแรง หยาบคาย
  • แสดงความรักเป็นประจำทั้งคำพูด และการกระทำ ไม่เอาแต่บ่นว่า
  • ให้ลูกตัดสินใจด้วยตัวเอง สร้างการ เรียนรู้ แม้จะผิดพลาดบ้าง ไม่ทิ้งขว้างผลักไส คอยชี้ผิด ชี้ถูก และเป็นแบบอย่างที่ดี
  • ชื่นชมเมื่อลูกทำดี และบอกให้รับรู้ว่า พ่อกับแม่ภาคภูมิใจ เพื่อสร้างกำลังใจให้ลูก
  • ส่งเสริมให้ลูกทำในสิ่งที่ชอบโดย ไม่มอง เป็นเรื่องไร้สาระ ยอมรับในสิ่งที่ลูกเป็น ยิ่งลูก โตขึ้น ยิ่งต้องการการยอมรับจากพ่อแม่ มากขึ้น
  • ใช้เวลากับลูก ทำสิ่งที่ลูกชอบ เช่น อดทนฟังเพลงเดียวกับลูกได้ โดยไม่วิจารณ์ เสียๆ หายๆ
  • ยอมรับและขอโทษเมื่อพ่อแม่ทำผิด ทำให้ทุกคนในครอบครัวเรียนรู้เคารพตัวเอง เคารพซึ่งกันและกัน และกล้าที่จะยอมรับใน สิ่งที่ทำ
  • ติดตามดูแลลูกและให้ความอบอุ่น สม่ำเสมอ จะทำให้วัยรุ่นกล้าปรึกษาพูดคุยกับ พ่อแม่ได้เสมอ

ความสัมพันธ์ที่ดีสร้างได้ด้วยคนใน ครอบครัว โดยพ่อแม่ปฏิบัติตนให้เป็นที่พึ่งที่ดี ของลูกลูกวัยรุ่นก็ควรเข้าใจความเปลี่ยนแปลง ของตนเอง ยับยั้งชั่งใจ ควบคุมอารมณ์ และ ใช้เหตุผลให้มากขึ้น ความอบอุ่นในครอบครัวก็ เกิดขึ้นได้เสมอ

ที่มา : ศูนย์สื่อสารสาธารณะ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
https://multimedia.anamai.moph.go.th/help-knowledgs/dream-parents/


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท