Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

แค่แพ้ยา ก็ตายได้


หมวดหมู่หลัก: ดูแลตัวเองและครอบครัว

หมวดหมู่ย่อย: เจ็บป่วยทั่วไป

18-03-2022 09:23

“แพ้ยา” อันตรายจากปฏิกิริยาการต่อต้านของร่างกาย เกิดขึ้นได้กับยาทุกชนิด อาหารแพ้ยาขึ้นอยู่กับภูมิคุ้มกันของแต่ละคน ความรุนแรงมากที่สุดคือสามารถทำให้เสียชีวิตได้

ภาพประกอบเคส

“แพ้ยา” อันตรายจากปฏิกิริยาการต่อต้านของร่างกาย เกิดขึ้นได้กับยาทุกชนิด อาหารแพ้ยาขึ้นอยู่กับภูมิคุ้มกันของแต่ละคน ความรุนแรงมากที่สุดคือสามารถทำให้เสียชีวิตได้

อาการแพ้ แบ่งเป็น 2 แบบ

  • แบบฉับพลัน คือ แสดงอาการภายใน 1 ชั่วโมง
  • แบบไม่ฉับพลัน คือ แสดงอาการหลังได้รับยาเกิน 1 ชั่วโมง

แพ้ยามีอาการอย่างไร

การแพ้ยามีอาหารแสดงได้หลายชนิดขึ้นกับลักษณะของการแพ้ยา - กรณีแพ้แบบฉับพลัน มักมีอาหารผื่นลมพิษ หน้าบวม ปากบวม แน่นหน้าอก หลอดลมตีบ ปวดมวนท้อง ความดันตก ซึ่งอาจทำเสียชีวิตได้ หากไม่ได้รับการรักษาทันที - กรณีแพ้ยาแบบไม่ฉับพลัน มักเกิดผื่นแดง คันตามร่างกาย หรือ อาจมีอาการแพ้ชนิดรุนแรงได้ เช่น แผลที่เยื่อบุปาก ตา และเยื่อบุอวัยวะเพศ ผิวหนังหลุดลอก ใช้ (SJS, Steven Johnson syndrome) และการแพ้ยาชนิด DRESS (Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms) ซึ่งมักมีผื่นแดงคันทั้งตัว หน้าบวม ไข้ รวมถึงตับอักเสบร่วมด้วยได้

หากมีอาหารแพ้ยา ควรทำอย่างไร

  • หยุดยาและรีบพบแพทย์ หากพบว่ามีอาหารผิดปกติหลังได้รับยา
  • นำยาที่สงสัยว่าแพ้ติดตัวไปด้วยเพื่อให้แพทย์พิจารณา
  • ถ่ายภาพความผิดปกติของตนเองที่เกิดขึ้นเพื่อให้แพทย์พิจารณาประกอบเช่น ภาพผื่นเพราะผื่นบางชนิดเกิดขึ้นเพียงชั่วขณะแล้วหายไป
  • การทำให้อาเจียนและการซื้อยาแก้แพ้กินเอง
  • หากมีประวัติแพ้ยา ควรจดจำชื่อยาที่ตนเองแพ้ พกบัตรแพ้ยาติดตัวและแจ้งแพทย์ทุกครั้งที่เข้ารับการรักษา

ที่มา : ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
https://bit.ly/3IJBLRs


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท