Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

ออกกำลังกายสไตล์สูงวัย


หมวดหมู่หลัก: ผู้สูงวัย

หมวดหมู่ย่อย: อื่นๆ

17-03-2022 18:20

การออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุนั้น เป็นสิ่งจำเป็นที่เราต้องเรียนรู้ หากมีสมาชิกในครอบครัวที่เป็นผู้สูงอายุ ก็ควรจะดูแลและให้ความใส่ใจเป็นพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องโภชนาการ และการออกกำลังกาย

ภาพประกอบเคส

การออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุนั้น เป็นสิ่งจำเป็นที่เราต้องเรียนรู้ หากมีสมาชิกในครอบครัวที่เป็นผู้สูงอายุ ก็ควรจะดูแลและให้ความใส่ใจเป็นพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องโภชนาการ และการออกกำลังกาย ปัจจุบัน มีผู้สูงอายุที่สนใจออกกำลังกายจำนวนมาก ผศ.พญ.พิมพ์ใจ อันทานนท์ อาจารย์ประจำหน่วยต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักการออกกำลังกายของผู้สูงอายุ โดยแนะนำข้อควรปฏิบัติดังนี้

ข้อควรปฏิบัติสำหรับออกกำลังกาย ผู้สูงวัย

  1. ให้เริ่มออกแรงตามขีดความสามารถ แล้วค่อยๆ เพิ่มขึ้น จนถึงการออกกำลังกายที่ใช้กำลังระดับปานกลางที่ทำให้หายใจแรงขึ้น ยังสามารถพูดคุยได้จบประโยค (แต่ไม่หอบเหนื่อย) ส่วนระยะเวลาควรค่อยๆ เริ่มจากเวลาสั้นๆ และสะสมขึ้นเป็นระยะเวลา 30 นาทีต่อวัน หรืออาจจะแบ่งช่วงเวลาสั้นๆ ช่วงละ 10 - 15 นาทีก็ได้
  2. ควรออกกำลังกายอย่างน้อย 5 วันต่อสัปดาห์ หรืออีกทางเลือกคือ ให้เคลื่อนไหวออกแรงในชีวิตประจำวันมากขึ้น เช่น ทำงานบ้าน เดินไปธุระ ทำสวน เป็นต้น โดยทำกิจกรรมเหล่านี้อย่างน้อยวันละ 30 นาที
  3. ผู้ที่มีปัญหาการทรงตัว ให้พิจารณาการฝึกความแข็งแรง โดยเหยียดยืดกล้ามเนื้อก่อน แต่ถ้าทรงตัวดีแล้ว พิจารณาเป็นการออกกำลังกายแบบแอโรบิกได้ โดยควรฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
  4. ท่านั่ง ได้แก่ การเหยียดคอ ข้อเท้า หลังและเข่า เตะเท้า ยกแขน เป็นต้น
  5. ท่ายืน ได้แก่ การเหยียดน่อง เขย่งปลายเท้าสลับยืนบนส้น เหวี่ยงขาออกข้าง ย่อเข่า งอและเหยียดสะโพก โยกลำตัว เป็นต้น
    โดยให้ทำซ้ำๆ ในท่าเดิม อย่างละ 10 ครั้งทั้งซ้ายขวา ควรทำทุกวันหรืออย่างน้อย 3 ครั้งต่อสัปดาห์ รวมถึงให้ทำการเหยียดยืดกล้ามเนื้อก่อน และหลังการออกกำลังกายแบบแอโรบิกด้วย
  6. ออกกำลังกายแบบแอโรบิก ได้แก่ เดินวิ่งเร็วสักวันละครึ่งชั่วโมง การเต้นรำ การว่ายน้ำ เป็นต้น สิ่งที่ต้องระวังคือ ไม่ควรออกกำลังกายที่ต้องออกแรงเกร็งหรือเบ่ง เช่น ยกน้ำหนัก หรือต้องออกแรงกระแทก โดยเฉพาะที่ข้อเข่า เช่น การนั่งยองๆ ขึ้นลงบันไดสูง กระโดด และไม่ควรออกกำลังกายในที่มีอากาศร้อน อบอ้าว แดดจ้า ถ้ามีอาการไม่สบายหรืออ่อนเพลีย ต้องงดออกกำลังกาย

ที่มา : รู้ไว้ไม่เจ็บ "สูงวัย"กับการออกกำลังกาย
https://www.dailynews.co.th/article/554986


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท