Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

สัญญาณเตือนภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ


หมวดหมู่หลัก: ผู้สูงวัย

หมวดหมู่ย่อย: เจ็บป่วยทั่วไป

17-03-2022 18:12

ภาวะสมองเสื่อม เป็นโรคฮิตที่เกิดขึ้นและพบเห็นได้บ่อยกับผู้สูงอายุ คือ ความถดถอยในการทำงานของสมอง ซึ่งมีสาเหตุมาจากการสูญเสียเซลล์สมอง โดยเริ่มจากส่วนใดส่วนหนึ่งจนลุกลามไปยังสมองส่วนอื่นๆ

ภาพประกอบเคส

ภาวะสมองเสื่อม เป็นโรคฮิตที่เกิดขึ้นและพบเห็นได้บ่อยกับผู้สูงอายุ คือ ความถดถอยในการทำงานของสมอง ซึ่งมีสาเหตุมาจากการสูญเสียเซลล์สมอง โดยเริ่มจากส่วนใดส่วนหนึ่งจนลุกลามไปยังสมองส่วนอื่นๆ ความเสื่อมถอยจะดำเนินไปอย่างช้าๆ แบบค่อยเป็นค่อยไป บางครั้งอาจใช้เวลานับ 10 ปี กว่าที่ความผิดปกติจะปรากฏเด่นชัดจนสังเกตเห็นได้ และเราสามารถสังเกตอาการของผู้สูงอายุในบ้านได้ว่ามีอาการภาวะสมองเสื่อมหรือไม่ จากอาการเหล่านี้

  1. จำไม่ได้แม้แต่เรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้น เช่น ลืมว่ากินอะไรไป
  2. ทำกิจวัตรประจำวันที่คุ้นเคยไม่ได้ เช่น ลืมวิธีแต่งตัว
  3. มีปัญหาในการใช้ภาษา เช่น ลืมคำศัพท์ง่ายๆ พูดคำผิด สื่อสารกับผู้อื่นลำบาก
  4. สับสนวันเวลาและสถานที่ เช่น หลงวันเวลา หลงทาง กลับบ้านตัวเองไม่ถูก
  5. ตัดสินใจไม่เหมาะสม เช่น เปิดพัดลมแรง ทั้งที่อากาศเย็นมาก
  6. มีปัญหาความคิดรวบยอด เช่น คำนวณตัวเลขง่ายๆไม่ได้
  7. เก็บสิ่งของผิดที่ เช่น เก็บอาหารไว้ในตู้เสื้อผ้า
  8. อารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย เช่น เปลี่ยนจากสงบ เป็นร้องไห้และโมโห ภายในไม่กี่นาที
  9. บุคลิกภาพเปลี่ยนแปลง เช่น กลายเป็นคนหวาดระแวง
  10. ขาดการริเริ่มสร้างสรรค์ เช่น นั่งหรือนอนทั้งวัน ไม่อยากออกไปเจอผู้คน

ที่มา :
1) สื่อ ทำอย่างไรให้ห่างไกล จากภาวะสมองเสื่อม โดย มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุ (มส.ผส.)
2) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
http://bit.ly/2xw7sYG


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท