Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

เคล็ดลับเพื่อการเป็นผู้สูงวัยอย่างมีสุขภาพดี


หมวดหมู่หลัก: ผู้สูงวัย

หมวดหมู่ย่อย: อื่นๆ

16-03-2022 16:07

เคล็ดลับเพื่อการเป็นผู้สูงวัยอย่างมีสุขภาพดี

ภาพประกอบเคส

เคล็ดลับเพื่อการเป็นผู้สูงวัยอย่างมีสุขภาพดี

 • รับประทานอาหารให้ครบทุกหมู่ ไม่มากเกินไปและไม่น้อยเกินไป
 • รับประทานโปรตีนให้เพียงพอในแต่ละมื้อ หากไม่อยากรับประทานเนื้อสัตว์เพราะเคี้ยวยาก ย่อยยาก ให้รับประทานโปรตีนจากถั่ว เต้าหู้ หรือปลา
 • รับประทานแคลเซียมให้ครบ 1,000 มิลลิกรัมต่อวัน ทั้งจากอาหารหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
 • นอนหลับให้เพียงพออย่างน้อยวันละ 6 ชั่วโมง
 • เคลื่อนไหวร่างกายตลอดเวลา หลีกเลี่ยงการนั่งหรือนอนนิ่งๆ
 • ดูแลสุขภาพจิตให้แจ่มใส ด้วยการทำงานอดิเรก พูดคุยกับเพื่อนฝูง
 • ตรวจสุขภาพอย่างน้อยทุกครึ่งปีถึงหนึ่งปี
 • มีแพทย์ประจำตัว และไม่รับประทานยาเอง แจ้งชื่อยาที่รับประทานอยู่ทุกชนิดให้แพทย์ทราบทุกครั้งก่อนรับยาใหม่
 • รักษาความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ
 • ฝึกสมองด้วยการเล่นเกม
 • ปรึกษาแพทย์หากมีอาการเบื่ออาหาร เพราะอาจเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น ผลข้างเคียงจากยาที่รับประทานอยู่ ปัญหาการย่อยอาหาร ปัญหาเรื่องฟัน

ที่มา : โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
https://www.bumrungrad.com/healthspot/June-2017/4-tips-healthy-geriatric


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท