Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

ลูกเหม็นอันตรายจริงหรือไม่


หมวดหมู่หลัก: ดูแลตัวเองและครอบครัว

หมวดหมู่ย่อย: อื่นๆ

29-04-2023 12:20

ลูกเหม็นมักถูกใช้ดับกลิ่นไม่พึงประสงค์ เช่น ใช้ดับกลิ่นในห้องน้ำ หรือตู้เสื้อผ้า จนดูเหมือนว่าการใช้ลูกเหม็นพบเห็นได้ทั่วไปในชีวิตประจำวัน

ภาพประกอบเคส

ลูกเหม็นมักถูกใช้ดับกลิ่นไม่พึงประสงค์ เช่น ใช้ดับกลิ่นในห้องน้ำ หรือตู้เสื้อผ้า จนดูเหมือนว่าการใช้ลูกเหม็นพบเห็นได้ทั่วไปในชีวิตประจำวัน

คุณสมบัติของลูกเหม็น คือ มีกลิ่นแรง และสามารถระเหิดจากของแข็งกลายเป็นไอได้ที่อุณหภูมิห้อง จึงสามารถปะปนกับอากาศได้ ด้วยเหตุนี้จึงเกิดข้อสงสัยว่าการใช้ลูกเหม็นเป็นประจำจะทำให้เกิดอันตราย จริงหรือไม่

คำตอบคือ จริง หากได้รับ สัมผัสโดยตรง และใช้บ่อยครั้ง

แท้จริงแล้วลูกเหม็นคือสารเคมีที่มีชื่อว่า “แนฟทาลีน” ซึ่งสามารถเข้าสู่ร่างกายได้โดยการสูดดม สัมผัสกับผิวหนัง และการกิน หากเข้าสู่ร่างกายแล้วร่างกายกำจัดไม่ทันจะมีผลทำให้เม็ดเลือดแดงแตก และเกิดภาวะเลือดจางตามมา ซึ่งเกิดได้ง่ายกับเด็ก หรือผู้ที่มีภาวะพร่องเอนไซม์จีซิกพีดี(G6PD) ดังนั้นห้ามใช้ลูกเหม็นหากในบ้านมีบุคคลทั้ง 2 กลุ่มนี้

โดยทั่วไปแนะนำให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสและการใช้ลูกเหม็น หากจำเป็นต้องใช้ควรปฏิบัติดังนี้

  1. เก็บในตู้หรือภาชนะปิดสนิท และเก็บให้พ้นมือเด็ก
  2. ไม่ควรใช้ลูกเหม็นกับเสื้อผ้า/ผ้าห่ม หรือของใช้ของเด็ก และทารก
  3. ก่อนใช้เสื้อผ้า ของใช้ ที่มีการใช้ลูกเหม็น ให้นำเสื้อผ้าไปซักอีกครั้งก่อนใช้ ส่วนกรณีของใช้ให้เช็ดทำความสะอาดตามความเหมาะสม
  4. ภายหลังการหยิบจับ ให้ล้างมือให้สะอาดทุกครั้ง

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
https://bit.ly/41OHFtr


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท