Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

โรคผิวหนังที่พบบ่อยในหน้าร้อน


หมวดหมู่หลัก: ดูแลตัวเองและครอบครัว

หมวดหมู่ย่อย: เจ็บป่วยทั่วไป

29-04-2023 11:57

โรคผิวหนังที่พบบ่อยในหน้าร้อน

ภาพประกอบเคส

โรคผิวหนังที่พบบ่อยในหน้าร้อน แบ่งเป็น 3 กลุ่มหลักๆ คือ
1.กลุ่มที่ 1 ผดร้อน เกิดจากเหงื่อที่ออกมากในช่วงที่อากาศร้อนร่วมกับการกดทับหรือใส่เสื้อผ้าที่ไม่ระบายอากาศ ทำให้เกิดผื่นสีแดง ที่มีอาการคัน อาการแสบได้ แนะนำให้มาพบแพทย์
2.กลุ่มที่ 2 ฝ้าและกระ เกิดจากแสงแดดไปกระตุ้นให้เซลล์สร้างเม็ดสีทำงานมากขึ้น ทำให้โรคในกลุ่ม ฝ้า กระ มีสีที่เข้มขึ้นได้ในช่วงหน้าร้อน
3.กลุ่มที่ 3 กลุ่มติดเชื้อราต่างๆ อากาศร้อนส่งผลให้เหงื่อออกเยอะ ทำให้ผิวหนังมีความอับชื้น เกิดการติดเชื้อราซ้ำซ้อน ทำให้เกิดโรคผิวหนังตามมา บริเวณที่พบบ่อย เช่น บริเวณรักแร้ ซอกพับ หรือง่ามมือง่ามเท้า ซึ่งพบได้บ่อยและเกิดได้ในทุกช่วงวัย

การป้องกัน
การปฏิบัติตัวหากมีอาการผิดปกติ
1. หลีกเลี่ยงการสัมผัสแสงแดดโดยตรงโดยที่ไม่ได้ป้องกัน
2. การทากันแดดอย่างสม่ำเสมอ ในปริมาณที่เพียงพอ คือประมาณสองข้อนิ้ว และหมั่นทาซ้ำบ่อยๆ ทุกๆสองชั่วโมง 3.ใช้อุปกรณ์ป้องกัน เช่น หมวก ร่ม
4. ถ้ามีผื่นหรือความผิดปกติใด ๆ แนะนำให้ปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคผิวหนัง

ที่มา : กระทรวงสาธารณสุข
https://bit.ly/41PP2RA


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท