Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

5 สัญญาณเตือน ผู้ป่วยจิตเวชก่อความรุนแรง


หมวดหมู่หลัก: ดูแลตัวเองและครอบครัว

หมวดหมู่ย่อย: เจ็บป่วยทั่วไป

29-04-2023 11:29

สังคมกำลังให้ความสนใจต่อเรื่องปัญหาด้านสุขภาพจิต ซึ่งนับเป็นเรื่องที่ดี แต่ไม่ควรตื่นตระหนก หรือวิตกกังวลมากจนเกินไป สำหรับญาติและคนรอบข้าง สามารถดูแลตนเองและคนใกล้ชิดที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตได้ โดยหมั่นสังเกตพฤติกรรมที่อาจนำไปสู่ความรุนแรง

ภาพประกอบเคส

สังคมกำลังให้ความสนใจต่อเรื่องปัญหาด้านสุขภาพจิต ซึ่งนับเป็นเรื่องที่ดี แต่ไม่ควรตื่นตระหนก หรือวิตกกังวลมากจนเกินไป สำหรับญาติและคนรอบข้าง สามารถดูแลตนเองและคนใกล้ชิดที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตได้ โดยหมั่นสังเกตพฤติกรรมที่อาจนำไปสู่ความรุนแรง

5 สัญญาณเตือน “ผู้ป่วยจิตเวช” ก่อความรุนแรง

  1. มีอาการสับสน ไม่สามารถแยกแยะความเป็นจริงได้
  2. มีอาการหวาดระแวง ตอบสนองต่อเสียงแว่วและภาพหลอน
  3. มีท่าทีกระสับกระส่าย หรือหุนหันพลันแล่น
  4. มีอารมณ์โกรธฉุนเฉียวอย่างรุนแรง ทางสีหน้าและท่าทาง
  5. เริ่มพูดจาก้าวร้าวข่มขู่ หรือเริ่มมีพฤติกรรมแสดงความรุนแรงต่อตนเอง ผู้อื่น และสิ่งของรอบตัว

ญาติ คนใกล้ชิด และคนในชุมชน คุณก็ช่วยได้

  1. ช่วยกันสอดส่องดูแล ติดตามให้ผู้ป่วยกินยาอย่างต่อเนื่อง
  2. ใส่ใจรับฟัง พูดคุยสม่ำเสมอเพื่อให้กำลังใจ ติดตามอาการและสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ
  3. หากผิดปกติ หรือมีอาการกำเริบ ให้รีบแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ หรือโทรขอคำปรึกษา สายด่วนสุขภาพจิต 1323

หากมีแนวโน้มความรุนแรงมากขึ้น รีบติดต่อสายด่วน

  • สายด่วนการแพทย์ฉุกเฉิน 1969
  • สายด่วนตำรวจ 191

ที่มา : ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 จ.ขอนแก่น
https://bit.ly/425vJTL


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท