Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

คุมกำเนิดแบบไหนที่เหมาะกับคุณ


หมวดหมู่หลัก: พ่อแม่มือใหม่

หมวดหมู่ย่อย: อื่นๆ

29-04-2023 10:28

การคุมกำเนิด นอกจากจะสามารถป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมแล้ว วิธีการคุมกำเนิดบางประเภทยังสามารถช่วยป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และลดโอกาสในการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูกได้

ภาพประกอบเคส

การคุมกำเนิด นอกจากจะสามารถป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมแล้ว วิธีการคุมกำเนิดบางประเภทยังสามารถช่วยป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และลดโอกาสในการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูกได้

การคุมกำเนิด แบ่งออกเป็น 2 ชนิดหลักๆ ได้แก่

  1. การคุมกำเนิดแบบถาวรหรือการทำหมัน เหมาะสำหรับผู้มีบุตรเพียงพอแล้ว หรือยังไม่ต้องการมีบุตร การทำหมันสามารถทำได้ทั้งการตัดท่อนำอสุจิในเพศชายและและการตัดท่อนำไข่ในเพศหญิง
  2. การคุมกำเนิดแบบชั่วคราว เหมาะสำหรับคนที่ยังไม่ต้องการมีบุตร แต่สามารถกลับมามีบุตรได้หลังจากยุติการคุมกำเนิด มีวิธีการที่หลากหลาย ได้แก่

  3. ถุงยางอนามัย ใช้ได้ทุกโอกาส เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่ได้มีเพศสัมพันธ์เป็นประจำ

  4. ยาเม็ดคุมกำเนิด / แผ่นแปะคุมกำเนิด / วงแหวนคุมกำเนิด เหมาะกับการคุมกำเนิดชั่วคราว
  5. ยาเม็ดคุมกำเนิดฉุกเฉิน ใช้ในกรณีฉุกเฉินเท่านั้น คือหลังมีเพศสัมพันธ์แล้วพบว่าลืมคุมกำเนิด หรือถุงยางแตก
  6. ยาฉีดคุมกำเนิด / ห่วงอนามัย เหมาะสำหรับต้องการคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพในระยะที่ยาวนานขึ้น ลืมกินยา หรือคู่สมรสที่มีบุตรเพียงพอแต่ไม่ตัดสินใจทำหมัน

ที่มา : กรมอนามัย
https://bit.ly/3oTg9wn


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท