Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

หยุด 3 คำพูด สร้าง Happy Family day


หมวดหมู่หลัก: พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว

หมวดหมู่ย่อย: อื่นๆ

29-04-2023 10:06

คุณพ่อคุณแม่สามารถแสดงความรักที่เหมาะสมกับลูกน้อย ทั้งภาษากาย ภาษาใจ สร้างความสัมพันธ์ครอบครัวเชิงบวก ส่งเสริมทักษะการใช้ชีวิต สู่การมีสุขภาวะที่ดีทุกมิติ

ภาพประกอบเคส

คุณพ่อคุณแม่สามารถแสดงความรักที่เหมาะสมกับลูกน้อย ทั้งภาษากาย ภาษาใจ สร้างความสัมพันธ์ครอบครัวเชิงบวก ส่งเสริมทักษะการใช้ชีวิต สู่การมีสุขภาวะที่ดีทุกมิติ ได้ดังนี้

  1. หยุดเรียกร้อง ให้เด็กทำตามคำสั่ง
  2. หยุดเปรียบเทียบ ให้เด็กเหมือนคนอื่น
  3. หยุดคาดหวัง ให้เด็กเป็นอย่างที่ต้องการ

เพียงแค่คุณพ่อคุณแม่ ผู้ปกครอง หยุด 3 คำพูดง่ายๆ นี้ ก็จะช่วยสร้าง “Happy Family day” ให้เป็นครอบครัวที่มีความสุขไปทั้งวัน

ที่มา : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
https://www.thaihealth.or.th/?p=183242


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท