Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

เลือกชนิดฟันปลอมอย่างไร ให้เหมาะสมกับผู้สูงวัย


หมวดหมู่หลัก: ผู้สูงวัย

หมวดหมู่ย่อย: เจ็บป่วยทั่วไป

29-04-2023 09:36

ผู้สูงอายุที่สูญเสียฟันแท้ไปจะทำให้การบดเคี้ยวมีประสิทธิภาพลดลง เบื่ออาหาร ส่งผลให้ขาดสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกาย เกิดผลเสียต่อสุขภาพตามมาและหากสูญเสียฟันหน้าจะมีผลต่อการพูด ทำให้ออกเสียงได้ไม่ชัดเจน ก่อให้เกิดปัญหาด้านความสวยงามบุคลิก หน้าที่การงาน จนทำให้ขาดความมั่นใจได้จึงจำเป็นต้องเข้ารับคำปรึกษาจากทันตแพทย์ด้วยการใส่ฟันปลอมทดแทนฟันที่หายไป

ภาพประกอบเคส

ผู้สูงอายุที่สูญเสียฟันแท้ไปจะทำให้การบดเคี้ยวมีประสิทธิภาพลดลง เบื่ออาหาร ส่งผลให้ขาดสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกาย เกิดผลเสียต่อสุขภาพตามมาและหากสูญเสียฟันหน้าจะมีผลต่อการพูด ทำให้ออกเสียงได้ไม่ชัดเจน ก่อให้เกิดปัญหาด้านความสวยงามบุคลิก หน้าที่การงาน จนทำให้ขาดความมั่นใจได้จึงจำเป็นต้องเข้ารับคำปรึกษาจากทันตแพทย์ด้วยการใส่ฟันปลอมทดแทนฟันที่หายไป

ในทางทันตกรรมนั้น “ฟันปลอม” มีมากมายหลายรูปแบบ ดังนี้

1.ฟันปลอมถอดได้ มีชนิดฐานพลาสติก (ฐานอะคริลิก) และฐานโลหะ ทั้งแบบชั่วคราวและถาวร

ข้อดี

 • ขั้นตอนการทำไม่ยุ่งยาก ค่าใช้จ่ายไม่สูง
 • หากภายหลังมีการถอนฟันเพิ่ม ก็สามารถเติมฟันทดแทนในฟันปลอมชิ้นเดิมได้ จึงมักใช้ในผู้ที่มีฟันที่เหลือไม่แข็งแรง หรือเป็นโรคปริทันต์อักเสบและมีการพยากรณ์โรคไม่ดี
 • ฟันปลอมฐานพลาสติก มักใช้เป็นฟันปลอมชั่วคราวระหว่างรอรักษาต่อก่อนทำฟันปลอมถาวรในภายหลัง

ข้อเสีย

 • มีการขยับได้บ้าง ไม่เหมือนฟันธรรมชาติ
 • วัสดุที่ใช้มีความหนา ทำให้เกิดความรำคาญขณะรับประทานอาหาร หรือพูดไม่ค่อยชัด
 • วัสดุที่ใช้เปราะ แตกง่าย ดูดสีและกลิ่น ถ้าดูแลรักษาไม่สะอาด อาจเกิดเชื้อราได้

2.ฟันปลอมติดแน่น เป็นฟันปลอมที่ยึดแน่นในช่องปาก ทำให้ใช้งานได้สะดวก แข็งแรง และสวยงาม มี 3 แบบ ดังนี้

 • ครอบฟัน : เป็นการครอบบนฟันที่สูญเสียเนื้อฟันทั้งซี่ เพื่อให้ฟันแข็งแรงขึ้น หรือเพื่อตกแต่งรูปร่างฟันให้สวยงาม
 • สะพานฟัน : เป็นการใส่ฟันด้วยการทำครอบฟันในฟันธรรมชาติที่อยู่ด้านหน้าและหลังช่องว่างที่ถูกถอนออกไป เพื่อใช้เป็นหลักยึด
 • รากเทียม : เป็นวิธีการสมัยใหม่ในการแทนที่รากฟันจริง ทันตแพทย์จะทำการผ่าตัดฝังรากฟันเทียมลงบนกระดูกขากรรไกรเพื่อรองรับฟันที่จะใช้ทดแทนฟันธรรมชาติที่สูญเสียไป (อาจเป็นครอบฟัน สะพานฟัน หรือฟันปลอมถอดได้) เป็นฟันปลอมที่ให้ความแข็งแรง เหมือนฟันธรรมชาติ ติดแน่น ไม่ต้องถอดทำความสะอาดเหมือนฟันปลอมแบบถอดได้

การเลือกฟันปลอมในกลุ่มผู้สูงวัยนั้นมีหลายปัจจัยที่ต้องนำมาพิจารณา เช่น

 • การเลือกใช้ฟันปลอมแบบถอดได้จะมีขั้นตอนการทำที่ง่ายและใช้เวลาไม่นาน รวมถึงเมื่อต้องการหลีกเลี่ยงการผ่าตัด ซึ่งผู้สูงวัยอาจมีข้อจำกัดด้วยโรคทางระบบอื่นๆ แต่อย่างไรก็ตาม
 • ฟันปลอมแบบถอดได้อาจมีความไม่สะดวกสบายในการใส่และใช้งาน ดังนั้น ผู้สูงวัยจึงต้องพยายามปรับตัวให้เข้ากับฟันปลอมให้ได้ในระยะเวลาหนึ่ง
 • ในกรณีเลือกใช้ฟันปลอมแบบติดแน่นชนิดสะพานฟันต้องคำนึงถึงความสามารถในการทำความสะอาดช่องปากของผู้สูงวัย ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่มีผลต่ออายุการใช้งานของฟันปลอมได้ในระยะยาว
 • ส่วนฟันปลอมชนิดรากเทียมแม้จะมีความใกล้เคียงกับฟันธรรมชาติมากที่สุด แต่ก็มีสิ่งที่ต้องนำมาพิจารณามากพอสมควรทั้งในด้านความพร้อมของผู้สูงอายุในการเข้ารับการผ่าตัด ค่าใช้จ่ายที่มีราคาค่อนข้างสูง อีกทั้งโรคประจำตัวของผู้สูงอายุที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการทำรากเทียม เช่น โรคเบาหวานที่ควบคุมได้ไม่คงที่ โรคกระดูกพรุน โรคเลือด หรือผู้ป่วยที่กำลังได้รับเคมีบำบัดหรือฉายแสง เป็นต้น

ที่มา : โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
https://bit.ly/44eICwI


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท