Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

5 อันดับ Soft Skills ที่วัยทำงานต้องมี


หมวดหมู่หลัก: ฟรีแลนซ์

หมวดหมู่ย่อย: อื่นๆ

29-04-2023 08:55

Soft Skills เป็นทักษะที่ไม่ได้เน้นองค์ความรู้ แต่จะเน้นในเรื่องของความสามารถทางสังคม เช่น การบริหารจัดการคน การติดต่อสื่อสารกับทีม หรือการมีทัศนคติที่ดี เป็นต้น ซึ่ง Soft Skills นี่แหละ ที่กลายมาเป็นทักษะที่ตลาดแรงงานต้องการเป็นอันดับต้นๆ ในอนาคต LinkedIn เว็บไซต์ที่เป็นสื่อกลางสำหรับการสมัครงานได้เปิดเผย 5 อันดับ Soft Skills ที่วัยทำงานควรจะมี

ภาพประกอบเคส

Soft Skills เป็นทักษะที่ไม่ได้เน้นองค์ความรู้ แต่จะเน้นในเรื่องของความสามารถทางสังคม เช่น การบริหารจัดการคน การติดต่อสื่อสารกับทีม หรือการมีทัศนคติที่ดี เป็นต้น ซึ่ง Soft Skills นี่แหละ ที่กลายมาเป็นทักษะที่ตลาดแรงงานต้องการเป็นอันดับต้นๆ ในอนาคต LinkedIn เว็บไซต์ที่เป็นสื่อกลางสำหรับการสมัครงานได้เปิดเผย 5 อันดับ Soft Skills ที่วัยทำงานควรจะมี

  1. ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) ทักษะนี้ไม่ได้มีประโยชน์แค่กับคนทำงานศิลปะเท่านั้น แต่ความคิดสร้างสรรค์สามารถนำไปใช้ได้กับงานทุกสาขาวิชาชีพ ซึ่งจะช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับผลงาน รวมถึงยังช่วยแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันของเราได้อีกด้วย
  2. ความสามารถในการโน้มน้าวใจ (Persuasion) ทักษะในการสื่อสารสำคัญมาก แม้หุ่นยนต์จะเข้ามาแทนที่ทักษะในเชิงฝีมือหลายๆ ด้าน แต่หุ่นยนต์ก็ยังคงไม่สามารถสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจได้แบบมนุษย์ ซึ่งหลายครั้งต้องใช้ไหวพริบ ภาษากาย ที่มากไปกว่าภาษาพูด เพื่อโน้มน้าวให้ผู้อื่นเชื่อหรือเห็นด้วยกับเรา
  3. การทำงานร่วมกัน (Collaboration) ความราบรื่นของทีมจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อคนในทีมมีการทำงานที่สอดคล้องกัน มีทัศนคติที่ไปในทางเดียวกันที่ สำคัญคือคนในทีมต้องมีความเห็นอกเห็นใจและมีน้ำใจให้กับทีม ทักษะนี้จำเป็นอย่างยิ่งเพราะมันจะทำให้งานเกิดความราบรื่น และเกิดปัญหาน้อยลง
  4. การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง (Adaptability) โลกยุคใหม่เปลี่ยนอย่างรวดเร็วในทุกมิติ ทั้งวิถีชีวิต การทำงาน ทัศนคติ ค่านิยมรวมถึงเทคโนโลยีหลายๆ อย่าง ซึ่งการอยู่ในโลกที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วนี้ เราควรจะต้องมีทักษะในการปรับตัวที่ดี เพื่อเราจะได้ตามโลกได้ทัน และเรียนรู้ไปกับความเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น
  5. การจัดการเวลา (Time Management) วินัยและทักษะการบริหารเวลาเป็นเรื่องที่ไม่เคยตกยุค การจัดการเวลาของตัวเองคือความสำคัญอันดับต้นๆ ในการก้าวไปสู่ความสำเร็จ คนที่สามารถบริหารเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพจะสามารถสร้างประโยชน์ให้กับตัวเองและองค์กรได้มากกว่าอย่างแน่นอน

ที่มา : สสส.
https://www.thaihealth.or.th/?p=226471


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท