Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

ฮีโมฟีเลีย ทำอย่างไรให้ฟิต….ออกกำลังกายสักนิดเพื่อชีวิตที่ดี


หมวดหมู่หลัก: ดูแลตัวเองและครอบครัว

หมวดหมู่ย่อย: เจ็บป่วยทั่วไป

22-04-2023 18:36

โรคเลือดออกง่ายฮีโมฟีเลีย เป็นโรคทางพันธุกรรมพบในเพศชาย เกิดจากความบกพร่องของยีนที่สร้างปัจจัยการแข็งตัวของเลือด ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมีเลือดออกผิดได้ในวัยเด็กหรือวัยรุ่นจากการกระทบกระแทกของกล้ามเนื้อและข้อต่าง ๆ ของร่างกาย

ภาพประกอบเคส

โรคเลือดออกง่ายฮีโมฟีเลีย เป็นโรคทางพันธุกรรมพบในเพศชาย เกิดจากความบกพร่องของยีนที่สร้างปัจจัยการแข็งตัวของเลือด ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมีเลือดออกผิดได้ในวัยเด็กหรือวัยรุ่นจากการกระทบกระแทกของกล้ามเนื้อและข้อต่าง ๆ ของร่างกาย

อาการเลือดออกของโรคฮีโมฟีเลีย
ลักษณะเด่น คือ มีเลือดออกในข้อร้อยละ 80–100 และในกล้ามเนื้อร้อยละ 10–20 ซึ่งอาจเกิดภายหลังได้รับอุบัติเหตุ หรือการกระทบกระแทก เช่น การเล่นกีฬา เป็นต้น

แนวทางปฏิบัติตัวเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

  • ควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ 3-4 ครั้งต่อสัปดาห์ ครั้งละ 30 นาที เพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อ เพิ่มความแข็งแรงของกระดูกและข้อ
  • ควรออกกำลังกายที่เหมาะสม เช่น ว่ายน้ำ เดินเร็ว แบดมินตัน ปิงปอง ขี่จักรยาน และการวิ่ง เป็นต้น
  • หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่มีการกระทบกระแทก เช่น ฟุตบอล บาสเกตบอล ชกมวย เป็นต้น
  • รับประทานอาหารที่มีแคลเซียมและวิตามินดี
  • มีความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนเมื่อเกิดเลือดออกได้อย่างถูกต้อง
  • ได้รับการรักษาด้วยการฉีดแฟคเตอร์อย่างต่อเนื่อง (ตามแผนการรักษาของแพทย์)

การดูแลผู้ป่วยโรคฮีโมฟีเลียเป็นการดูแลตลอดชีวิต ผู้ป่วยและครอบครัวต้องมีความเข้าใจโรคและรับการรักษาอย่างถูกต้อง รวมถึงออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการเลือดออกซ้ำ ที่อาจส่งผลให้กล้ามเนื้อและข้อไม่แข็งแรง และนำไปสู่การเกิดข้อพิการได้ในอนาคต

ที่มา : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
https://bit.ly/3H5kymh


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท