Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

น้ำมันมะพร้าวกับการลดไขมันในเลือด


หมวดหมู่หลัก: ดูแลตัวเองและครอบครัว

หมวดหมู่ย่อย: อาหารเสริมสุขภาพ

22-04-2023 18:28

น้ำมันมะพร้าว คือ น้ำมันที่ได้จากการสกัดแยกน้ำมันจากเนื้อของมะพร้าว โดยผลิตภัณฑ์น้ำมันมะพร้าวที่จำหน่ายในท้องตลาดและได้รับความสนใจในขณะนี้ คือ Virgin Coconut Oil หรือ น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น

ภาพประกอบเคส

น้ำมันมะพร้าว คือ น้ำมันที่ได้จากการสกัดแยกน้ำมันจากเนื้อของมะพร้าว โดยผลิตภัณฑ์น้ำมันมะพร้าวที่จำหน่ายในท้องตลาดและได้รับความสนใจในขณะนี้ คือ Virgin Coconut Oil หรือ น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น

สารองค์ประกอบหลักของน้ำมันมะพร้าว

  • น้ำมันมะพร้าวประกอบด้วยไขมันอิ่มตัวถึง 90% ซึ่งเป็นไขมันชนิดไม่ดีที่ควรรับประทานในปริมาณที่จำกัด โดยไม่ควรเกินร้อยละ 7 ของพลังงานรวมในแต่ละวัน
  • กรดลอริก (Lauric acid) ที่เป็นไขมันโมเลกุลป่านกลางในน้ำมันมะพร้าว ยังไม่มีหลักฐานว่าถูกเผาผลาญได้ดีกว่าหรือสะสมในเนื้อเยื่อไขมันน้อยกว่าไขมันตัวอื่น

ผลการศึกษาของน้ำมันมะพร้าว
เมื่อเปรียบเทียบผลต่อสุขภาพระหว่างน้ำมันมะพร้าวกับน้ำมันชนิดอื่น ๆ เช่น น้ำมันถั่วเหลือง น้ำมันมะกอก และน้ำมันดอกคำฝอย พบว่า

  1. น้ำมันมะพร้าวทำให้ไขมันเลวชนิด LDL-C เพิ่มขึ้นประมาณ 10 มก./ดล.
  2. น้ำมันมะพร้าวทำให้ไขมันดีชนิด HDL-C เพิ่มขึ้นประมาณ 4 มก./ดล.
  3. น้ำมันมะพร้าวไม่ทำให้น้ำหนักตัวและค่า BMI เปลี่ยนแปลง

การที่ไขมันเลว (LDL-C) สูงขึ้นอาจจะเพิ่มโอกาสเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได้

คำแนะนำจากแพทย์
ไม่ควรรับประทานน้ำมันมะพร้าวเพื่อควบคุมน้ำหนัก หรือเพื่อลดไขมันในเลือด แต่ควรควบคุมอาหารและออกกำลังกาย รวมถึงรับประทานยาลดไขมันในเลือดที่แพทย์สั่งอย่างสม่ำเสมอ

ที่มา : โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
https://bit.ly/3oxgXXy


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท