Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

เชื้อราที่มากับอุปกรณ์ทำอาหาร


หมวดหมู่หลัก: ดูแลตัวเองและครอบครัว

หมวดหมู่ย่อย: อื่นๆ

15-03-2022 13:47

หลายคนอาจจะเคยได้ยินข่าวเกี่ยวกับร้านอาหารใช้เสื่อที่เกิดเชื้อราบนอุปกรณ์นั้นมาพันข้าวปั้นเพื่อจำหน่าย ซึ่งเสื่อพันข้าวปั้นส่วนใหญ่ทำมาจากไม้ไผ่ หากล้างทำความสะอาดแล้วไม่ผึ่งแดดหรือผ่านการอบให้แห้งสนิท และใช้ไปเป็นเวลานาน จะทำให้เสี่ยงเกิดเชื้อราที่ผลิตอะฟลาทอกซิน

ภาพประกอบเคส

หลายคนอาจจะเคยได้ยินข่าวเกี่ยวกับร้านอาหารใช้เสื่อที่เกิดเชื้อราบนอุปกรณ์นั้นมาพันข้าวปั้นเพื่อจำหน่าย ซึ่งเสื่อพันข้าวปั้นส่วนใหญ่ทำมาจากไม้ไผ่ หากล้างทำความสะอาดแล้วไม่ผึ่งแดดหรือผ่านการอบให้แห้งสนิท และใช้ไปเป็นเวลานาน จะทำให้เสี่ยงเกิดเชื้อราที่ผลิตอะฟลาทอกซิน เราสามารถมองเห็นเป็นจุดดำเล็ก ๆ อยู่โดยรอบ หากผู้บริโภคได้รับสารอะฟลาทอกซินไปสะสมในร่างกาย จะมีผลทําให้เกิดอันตรายต่อร่างกายได้ เช่น ตับอักเสบ และมีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งตับ นอกจากนี้ยังมีเชื้ออีกหลายชนิด เช่น Penicillium, Aspergillus และ Alternaria

ผู้ประกอบการร้านอาหาร จึงควรใส่ใจถึงความปลอดภัยของภาชนะต่าง ๆ โดยเฉพาะอุปกรณ์ที่ทำมาจากไม้หรือไม้ไผ่ เช่น ตะเกียบ เขียง เสื่อพันข้าว หลังการใช้งาน ดังนี้

  • ล้างอุปกรณ์ประเภทไม้ให้สะอาด ล้างน้ำเปล่าหลาย ๆ ครั้ง ไม่ให้มีเศษอาหารติดค้าง
  • ผึ่งแดดหรืออบให้แห้งสนิท อย่าให้มีความชื้นสะสม
  • หมั่นสังเกตความสะอาดของอุปกรณ์ หากพบมีเชื้อราให้ทิ้งทันที ห้ามนำกลับมาใช้ซ้ำ
  • ตะเกียบไม้ไผ่แบบใช้ครั้งเดียว หากเสียดายแล้วนำกลับมาใช้ใหม่ แต่เก็บไม่ถูกสุขลักษณะ เก็บในที่ชื้นก็จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดเชื้อรา เมื่อนำมาใช้คีบอาหารทำให้ปนเปื้อนได้ ดังนั้นเพื่อป้องกันอันตรายที่จะตามมาตะเกียบใช้แล้วทิ้งจึงควรใช้เพียงครั้งเดียว ไม่ควรใช้ซ้ำ

สุขอนามัยของผู้ปรุงประกอบอาหาร ต้องแต่งกายให้สะอาด สวมเสื้อมีแขน ผูกผ้ากันเปื้อน สวมหมวกหรือตาข่ายคลุมผมตลอดระยะเวลา ดูแลมือให้สะอาด ตัดเล็บให้สั้น ไม่ทาสีเล็บ กรณีเกิดบาดแผลที่มือ ให้ทำความสะอาดใส่ยาฆ่าเชื้อ ทำแผล ปิดพลาสเตอร์ เพื่อปกปิดส่วนที่เป็นบาดแผลด้วยพลาสเตอร์กันน้ำให้มิดชิด หรือสวมถุงมือเมื่อต้องสัมผัสอาหาร ใช้อุปกรณ์หยิบตักอาหารที่เตรียมหรือปรุงสำเร็จแล้ว เช่น ทัพพี คีมคีบอาหาร ช้อนตัก ตะเกียบคีบ ไม่ควรใช้มือหยิบจับอาหาร และติดบัตรประจำตัวผู้สัมผัสอาหารที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรของกรมอนามัยทุกครั้งที่ปฏิบัติงาน

ที่มา : กรมอนามัย
https://multimedia.anamai.moph.go.th/news/150265/


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท