Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

ร้อนนี้เลือกรับประทาน “ไอศกรีม” หรือ “น้ำแข็ง” อย่างไรดี


หมวดหมู่หลัก: ดูแลตัวเองและครอบครัว

หมวดหมู่ย่อย: อื่นๆ

22-04-2023 17:38

เมื่อหน้าร้อนมาถึง สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือของเย็น ๆ ที่จะช่วยให้ดับกระหายคลายร้อน ไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่ ทุกเพศทุกวัย ก็จะต้องวิ่งเข้าหาไอศกรีมเย็น ๆ หรือน้ำแข็งเย็น ๆ มารับประทานคลายร้อนกัน วันนี้เรามีวิธีเลือกซื้อไอศกรีมและน้ำแข็งหลอดบรรจุถุงมาฝากกัน

ภาพประกอบเคส

เมื่อหน้าร้อนมาถึง สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือของเย็น ๆ ที่จะช่วยให้ดับกระหายคลายร้อน ไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่ ทุกเพศทุกวัย ก็จะต้องวิ่งเข้าหาไอศกรีมเย็น ๆ หรือน้ำแข็งเย็น ๆ มารับประทานคลายร้อนกัน วันนี้เรามีวิธีเลือกซื้อไอศกรีมและน้ำแข็งหลอดบรรจุถุงมาฝากกัน

วิธีเลือกซื้อไอศกรีมในภาชนะบรรจุ

  1. อ่านฉลากอาหารก่อนซื้อ โดยฉลากที่แสดงบนบรรจุภัณฑ์ต้องมีข้อความภาษาไทย และมีรายละเอียด ดังนี้ ชื่ออาหาร เลขสารบบอาหาร ส่วนประกอบ ชื่อและที่ตั้งผู้ผลิต/ผู้นำเข้า วันเดือนและปีที่ผลิต และวันเดือนปีที่หมดอายุ หรือควรบริโภคก่อน วิธีการเก็บรักษา และข้อมูลสำหรับผู้แพ้อาหาร เป็นต้น
  2. ควรเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ”เพื่อหลีกเลี่ยงการได้รับอาหารหวาน มัน เค็ม มากเกินไป ที่เป็นความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) เนื่องจากกลุ่มไอศกรีมที่ผ่านเกณฑ์สารอาหาร และได้การรับรองให้ใช้สัญลักษณ์ดังกล่าวต้องมีค่าพลังงานทั้งหมด =130 กิโลแคลอรี่ต่อหน่วยบริโภค น้ำตาลทั้งหมด ≤20 กรัม ต่อ 100 กรัม โซเดียม ≤100 มิลลิกรัม ต่อ 100 กรัม
  3. ลักษณะภาชนะบรรจุ ต้องสะอาด ปิดสนิท ไม่ฉีกขาด ไอศกรีมไม่รั่วซึมออกมา
  4. ลักษณะไอศกรีม ตัวไอศกรีมต้องไม่เหลวเหมือนเคยละลายมาแล้ว มีสี กลิ่นรส ตามลักษณะของไอศกรีมนั้น ๆ
  5. สถานที่จำหน่าย ต้องมีตู้แช่แข็งไอศกรีม จัดเป็นสัดส่วนเรียบร้อย ไม่แช่ปะปนกับอาหารหรือสิ่งอื่น ๆ

วิธีเลือกซื้อน้ำแข็งหลอดบรรจุถุง

  1. อ่านฉลากอาหารก่อนซื้อ โดยฉลากบนบรรจุภัณฑ์น้ำแข็ง ต้องมีข้อความเป็นภาษาไทยแต่จะมีภาษาต่างประเทศด้วยก็ได้ ระบุรายละเอียดของชื่ออาหาร เลขสารบบอาหาร มีข้อความว่า “น้ำแข็งใช้รับประทานได้” ด้วยตัวอักษรสีน้ำเงิน ชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิตหรือผู้แบ่งบรรจุ ผู้นำเข้า และประเทศผู้ผลิตสำหรับน้ำแข็งนำเข้าแล้วแต่กรณี น้ำหนักสุทธิเป็นกรัมหรือกิโลกรัม
  2. ลักษณะภาชนะบรรจุ ถุงที่บรรจุต้องสะอาด ปิดสนิทแน่นหนา ไม่ฉีกขาด
  3. ลักษณะน้ำแข็ง ต้องใส สะอาด ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น และไม่มีสิ่งแปลกปลอมในก้อนน้ำแข็ง เมื่อน้ำแข็งละลายจะต้องใส ไม่มีตะกอนขาวขุ่น ๆ อยู่ก้นแก้ว
  4. สถานที่จำหน่าย ตู้เก็บต้องสะอาดและถูกสุขลักษณะ

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
https://bit.ly/41d4Ey0


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท