Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

3 สัญญาณเตือนเสี่ยงไตพัง


หมวดหมู่หลัก: ดูแลตัวเองและครอบครัว

หมวดหมู่ย่อย: เจ็บป่วยทั่วไป

22-04-2023 17:25

เช็ค 3 สัญญาณเตือน ที่กำลังฟ้องว่าคุณกำลังเสี่ยงไตพัง

ภาพประกอบเคส

เช็ค 3 สัญญาณเตือน ที่กำลังฟ้องว่าคุณกำลังเสี่ยงไตพัง

  1. บวมตามเนื้อตามตัว
    คนไข้ที่เป็นโรคไต มักจะมีอาการบวมทั้งตัว ไม่ว่าจะเป็นที่หน้า แขน ขา เพราะไตเป็นอวัยวะที่ขับน้ำและเกลือส่วนเกินออกจากร่างกาย เมื่อไตทำงานไม่เป็นปกติ ก็จะส่งผลให้น้ำส่วนเกินสะสมอยู่ตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย

  2. ความดันโลหิตสูง
    แบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ กรณีที่ไม่เคยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงมาก่อนและแพทย์ตรวจพบว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูง รวมทั้งมีอาการอื่น ๆ เช่น อาการบวม และในอีกกรณีที่มีโรคความดันโลหิตสูงอยู่แล้วเป็นประจำ แต่ไม่สามารถควบคุมได้ เพราะความดันโลหิตสูงเป็นปัจจัยที่ทำให้ไตเสื่อม

  3. ปัสสาวะผิดปกติ
    เมื่อไตทำงานผิดปกติ อาจมีอาการของปัสสาวะเป็นเลือด เป็นฟอง ปัสสาวะได้น้อย จนทำให้มีร่างกายบวมน้ำเพราะไม่สามารถขับน้ำขับเกลือออกมาได้

หากใครมีอาการดังกล่าว ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยให้แน่ใจ ว่ากำลังเสี่ยงไตพังหรือไม่

ที่มา : ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
https://bit.ly/41t7xdG


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท