Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

สื่อหน้าจอที่เหมาะสมกับเด็ก


หมวดหมู่หลัก: พ่อแม่มือใหม่

หมวดหมู่ย่อย: อื่นๆ

22-04-2023 17:04

สื่อหน้าจอที่เหมาะสมกับเด็ก พ่อแม่ควรเลือกสื่อหรือรายการที่มีเนื้อหาไม่เป็นพิษเป็นภัย ทั้งให้ความบันเทิง ส่งเสริมจินตนาการ ช่วยพัฒนาสติปัญญาและการแสดงออกทางอารมณ์ เลือกสื่อที่มีเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์และไม่นำเสนอภาพและเสียงที่รุนแรงบีบคั้นอารมณ์

ภาพประกอบเคส

สื่อหน้าจอที่เหมาะสมกับเด็ก พ่อแม่ควรเลือกสื่อหรือรายการที่มีเนื้อหาไม่เป็นพิษเป็นภัย ทั้งให้ความบันเทิง ส่งเสริมจินตนาการ ช่วยพัฒนาสติปัญญาและการแสดงออกทางอารมณ์ เลือกสื่อที่มีเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์และไม่นำเสนอภาพและเสียงที่รุนแรงบีบคั้นอารมณ์ โดยแบ่งได้เป็น 2 ประเภท

  1. รายการที่กระตุ้นความสนใจ เช่น รายการมิวสิกวิดิโอหรือรายการแสดงความสามารถของเด็ก รายการเกมโชว์ต่าง ๆ รายการสาธิตทำอาหาร
  2. รายการที่สร้างความสบายใจ เช่น หนังสือการ์ตูนที่มีเพลงเพราะ ๆ หรือรายการสารคดีท่องเที่ยวที่เน้นถ่ายภาพธรรมชาติที่สวยงาม รายการทำอาหารหรือรายการเพื่อการศึกษา

ที่มา : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
https://www.thaihealth.or.th/?p=312821


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท