Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

ลูกได้อะไรจากการที่พ่อแม่อ่านหนังสือให้ฟัง


หมวดหมู่หลัก: พ่อแม่มือใหม่

หมวดหมู่ย่อย: สุขภาพใจ

22-04-2023 16:57

การที่พ่อแม่อ่านหนังสือให้ลูกฟังนั้น สิ่งแรกที่ลูกได้รับหรือรู้สึกได้แน่ ๆ ก็คือ ความรู้สึกได้ใกล้ชิดกับผู้ใหญ่และการที่ลูกเรียกร้องให้อ่านหนังสือให้ฟัง ส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าลูกต้องการได้อยู่กับพ่อแม่ผู้ปกครองอย่างใกล้ชิดนั่นเอง วิถีการดำเนินชีวิตของผู้คนในสังคมปัจจุบัน ทำให้แทบจะหาเวลาร่วมกันทำกิจกรรมที่เหมาะสมสำหรับลูกไม่ได้เลย ดังนั้นการอ่านหนังสือกับลูกจึงเป็นช่วงเวลาคุณภาพที่จะได้อยู่ร่วมกันกับลูกอย่างมีความสุข

ภาพประกอบเคส

การที่พ่อแม่อ่านหนังสือให้ลูกฟังนั้น สิ่งแรกที่ลูกได้รับหรือรู้สึกได้แน่ ๆ ก็คือ ความรู้สึกได้ใกล้ชิดกับผู้ใหญ่และการที่ลูกเรียกร้องให้อ่านหนังสือให้ฟัง ส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าลูกต้องการได้อยู่กับพ่อแม่ผู้ปกครองอย่างใกล้ชิดนั่นเอง วิถีการดำเนินชีวิตของผู้คนในสังคมปัจจุบัน ทำให้แทบจะหาเวลาร่วมกันทำกิจกรรมที่เหมาะสมสำหรับลูกไม่ได้เลย ดังนั้นการอ่านหนังสือกับลูกจึงเป็นช่วงเวลาคุณภาพที่จะได้อยู่ร่วมกันกับลูกอย่างมีความสุข

  1. ลูกได้เรียนรู้ประสบการณ์จากหนังสือที่พ่อแม่อ่านให้ฟัง
  2. ลูกมีสมาธิขณะพ่อแม่อ่านหนังสือให้ฟัง
  3. สร้างสายสัมพันธ์อันอบอุ่นระหว่างพ่อ แม่ ลูก
  4. ลูกรู้จักสัญลักษณ์ตั้งแต่ยังไม่เข้าโรงเรียน
  5. ส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์

ที่มา : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
https://www.thaihealth.or.th/?p=312852


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท