Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

ป้อนอาหารให้ลูกน้อยอย่างถูกต้อง เลี่ยงความเสี่ยงในการสำลักอาหาร


หมวดหมู่หลัก: พ่อแม่มือใหม่

หมวดหมู่ย่อย: อื่นๆ

22-04-2023 16:46

การป้อนอาหารให้ลูกน้อย เป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่มือใหม่ยังไม่ค่อยถนัด จึงอาจใช้วิธีให้ลูกนอนแล้วจึงป้อนอาหาร แต่หากเกิดการสำลักจะเป็นอันตรายถึงชีวิตได้

ภาพประกอบเคส

การป้อนอาหารให้ลูกน้อย เป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่มือใหม่ยังไม่ค่อยถนัด จึงอาจใช้วิธีให้ลูกนอนแล้วจึงป้อนอาหาร แต่หากเกิดการสำลักจะเป็นอันตรายถึงชีวิตได้

การกินอาหารในท่านอน อาจทำให้เศษอาหารหลุดเข้าไปในหลอดลม จนเกิดการอุดกลั้นทางเดินหายใจ เพราะช่องทางเดินหายใจมีขนาดเล็ก ซึ่งอาจเกิดภาวะหายใจไม่ออก ปอดแฟบ ปอดพอง หรือหอบหืดได้ นอกจากนี้ หากเศษอาหารหลุดเข้าไปในปอด อาจทำให้ปอดเกิดการอักเสบติดเชื้อตามมาได้ หากไม่ได้รับการรักษาหรือดูแลที่ถูกต้องและอาจเกิดอันตรายถึงชีวิต การป้อนอาหารให้ลูกน้อยที่ถูกต้อง คุณพ่อคุณแม่มือใหม่ควรปฏิบัติดังนี้

  1. ควรจัดให้ลูกอยู่ในท่านั่ง โดยประคองศีรษะให้ตั้งตรง
  2. ป้อนอาหารให้พอดีคำ
  3. การให้อาหารลูกน้อย ควรเริ่มให้อาหารหลังจากอายุ 6 เดือน ขึ้นไป โดยให้กินอาหารที่เหมาะสมตามวัย เช่น กล้วยน้ำว้า ไข่แดง ข้าว ผัก ผลไม้ และสารอาหารอื่น ๆ ควบคู่กับการกินนมแม่ต่อเนื่องไปจนถึงอายุอย่างน้อย 2 ปีหรือนานกว่านั้น
  4. การเริ่มให้ลูกทานอาหาร ควรให้อาหารในปริมาณน้อย ๆ และมีความเหลวเพื่อความง่ายในการฝึกกลืนและกระบวนการย่อย
  5. ช่วงเวลาในการให้อาหารเสริมชนิดใหม่ ๆ ที่เด็กยังไม่เคยกิน ควรเป็นเวลาเช้าหรือกลางวัน ที่ผู้เลี้ยงดูสามารถสังเกตเห็นท่าทีของ เด็กหลังการได้รับอาหารได้ใกล้ชิดเมื่อเด็กกินได้ดีในวันแรก ๆ จึงเพิ่มปริมาณและความเข้มข้นของอาหารทีละน้อยให้เหมาะสมกับช่วงอายุ

ที่มา : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
https://www.thaihealth.or.th/?p=305887


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท