Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

ภาวะไข้ในเด็ก ลูกไม่สบาย มีไข้ ทำอย่างไรดี


หมวดหมู่หลัก: พ่อแม่มือใหม่

หมวดหมู่ย่อย: เจ็บป่วยทั่วไป

22-04-2023 16:39

ภาวะไข้ในเด็ก หมายถึง ภาวะที่เด็กมีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่าปกติตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป

ภาพประกอบเคส

ภาวะไข้ในเด็ก หมายถึง ภาวะที่เด็กมีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่าปกติตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป

วิธีการวัดไข้ (วัดอุณหภูมิ)

  • ทางปาก อมเทอร์โมมิเตอร์ไว้ใต้ลิ้นนาน 3-5 นาที ข้อควรระวัง ไม่ควรวัดหลังจากดื่มน้ำอุ่นหรือน้ำเย็นภายใน 15 นาที
  • ใช้ปรอทดิจิทัล ให้วัดที่รักแร้นาน 1-2 นาทีหรือจนกว่าจะมีเสียงเตือน

การปฐมพยาบาล

ประเมินภาวะไข้ โดยวัดอุณหภูมิร่างกายทุก 4 ชั่วโมง และสังเกตอาการอื่น ๆ เช่น ตัวร้อน หน้าแดงหรือกระสับกระส่าย

กรณีไข้ต่ำ (อุณหภูมิระหว่าง 37.5-38.4 องศาเซลเซียส) จัดการระบายความร้อน ดังนี้

  • ดื่มน้ำให้เพียงพอ
  • เช็ดตัวลดไข้ด้วยน้ำอุณหภูมิห้องนาน 15-20 นาที จนกว่าไข้จะลด เช็ดทุกส่วนของร่างกายเน้นบริเวณข้อพับ
  • หากหนาวสั่นให้หยุดเช็ดตัวทันที
  • สวมเสื้อผ้าบาง ๆ ไม่ห่มผ้าถ้าไม่หนาวสั่น
  • นอนพัก ไม่เปิดพัดลม

กรณีไข้สูง (อุณหภูมิตั้งแต่ 38.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป) ให้ปฏิบัติเหมือนกับกรณีไข้ต่ำร่วมกับให้ยาลดไข้

  • ติดตามวัดอุณหภูมิหลังเช็ดตัวลดไข้ทุก 30 นาที หรือหลังให้ยาลดไข้ 1 ชั่วโมง สามารถเช็ดตัวลดไข้ซ้ำได้ 4-6 ชั่วโมง หรือจนกว่าไข้ลง

ที่มา : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
https://bit.ly/3MONe6E


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท