Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

กลั้นปัสสาวะนานเกินไป เสี่ยงอันตรายไม่รู้ตัว


หมวดหมู่หลัก: ฟรีแลนซ์

หมวดหมู่ย่อย: เจ็บป่วยทั่วไป

22-04-2023 13:46

การกลั้นปัสสาวะที่นานเกินไป อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะและทำให้เกิดโรคได้ โดยโรคที่อาจเกิดจากการกลั้นปัสสาวะที่นานเกินไป

ภาพประกอบเคส

กระเพาะปัสสาวะมีหน้าที่ในการกักเก็บและขับถ่ายปัสสาวะในผู้ใหญ่จะมีความจุปัสสาวะ ประมาณ 400 – 500 มิลลิลิตร

การกลั้นปัสสาวะที่นานเกินไป อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะและทำให้เกิดโรคได้ โดยโรคที่อาจเกิดจากการกลั้นปัสสาวะที่นานเกินไป ได้แก่

  1. กระเพาะปัสสาวะอักเสบ เชื้อโรคจากภายนอกร่างกายจะเข้าสู่กระเพาะปัสสาวะ และทำให้เกิดการติดเชื้อขึ้นได้ หากมีการกลั้นปัสสาวะไว้นานเกินไป โดยเฉพาะในเพศหญิง กระเพาะปัสสาวะอักเสบจะมีอาการปัสสาวะบ่อย แสบ ขัด หรือพบมีปัสสาวะเป็นเลือดได้
  2. กรวยไตอักเสบ มีการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะส่วนล่าง หากการติดเชื้อมีความรุนแรง หรือ ผู้ป่วยมีภูมิคุ้มกันอ่อนแอ การติดเชื้อจะลุกลามไปที่ไต ทำให้เกิดกรวยไตอักเสบได้ โดยจะมีอาการไข้สูง ปวดเอว ปัสสาวะขุ่น และมีอาการคลื่นไส้อาเจียนได้เพื่อลดความเสี่ยงข้างต้น ควรหลีกเลี่ยงการกลั้นปัสสาวะที่นานเกินไป

ที่มา : โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
https://bit.ly/3ozhKaw


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท