Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

DOs vs DON’Ts แนวทางป้องกันภาวะสมองเสื่อมจากองค์การอนามัยโลก


หมวดหมู่หลัก: ผู้สูงวัย

หมวดหมู่ย่อย: เจ็บป่วยทั่วไป

22-04-2023 11:41

DOs vs DON’Ts แนวทางป้องกันภาวะสมองเสื่อมจากองค์การอนามัยโลก

ภาพประกอบเคส

DO ทำวันนี้ เริ่มวันนี้ ลดเสี่ยงสมองเสื่อมได้ถึง 30%

  1. มีกิจกรรมทางกาย – ออกกำลังกาย หมั่นขยับไม่จับเจ่า
  2. ทำกิจกรรมฝึกสมอง – สร้างความท้าทายให้สมองได้ออกกำลังอยู่เรื่อย ๆ
  3. ดูแลเรื่องโภชนาการ – กินอาหารที่เหมาะสมกับร่างกาย ครบ 5 หมู่
  4. มีเพื่อน มีสังคม – กระตุ้นการทำงานในสมอง ไม่เหงา เศร้า ซึม
  5. ควบคุมโรคประจำตัวให้ได้ – ทั้ง ความดัน เบาหวาน ไขมันสูง
  6. ใส่เครื่องช่วยฟัง – เมื่อได้ยิน คุยกับคนอื่นรู้เรื่อง ก็จะสนุกกับการเข้าสังคม

DON’T ลด เลิก พฤติกรรม ทำลายสมอง

  1. เลิกอ้วน – เพราะความอ้วนจะนำมาซึ่งโรคต่าง ๆ
  2. เลิกบุหรี่ – บุหรี่สร้างความเสียหายให้หลอดเลือดทั่วร่าง รวมทั้งสมอง
  3. เลิกเหล้า – เหล้านี้ทำลายสมองแบบตรง ๆ
  4. เลิกเศร้า – หากพบว่าตนเองติดกับความเศร้านานเกิน 2 สัปดาห์ ควรปรึกษาจิตแพทย์

ที่มา : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
https://www.thaihealth.or.th/?p=334368


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท