Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

อุปกรณ์ช่วยเดินมีอะไรบ้างนะ


หมวดหมู่หลัก: ผู้สูงวัย

หมวดหมู่ย่อย: เจ็บป่วยทั่วไป

22-04-2023 11:34

อุปกรณ์ช่วยเดิน คือ อุปกรณ์ที่ใช้กับผู้ที่มีปัญหาเดินลำบาก ให้สามารถเดินได้สะดวกยิ่งขึ้น ช่วยให้มีการทรงตัวที่ดี รองรับน้ำหนักตัว ทำให้สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างปลอดภัย

ภาพประกอบเคส

อุปกรณ์ช่วยเดิน คือ อุปกรณ์ที่ใช้กับผู้ที่มีปัญหาเดินลำบาก ให้สามารถเดินได้สะดวกยิ่งขึ้น ช่วยให้มีการทรงตัวที่ดี รองรับน้ำหนักตัว ทำให้สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างปลอดภัย

อุปกรณ์ช่วยเดินมีหลายชนิด ได้แก่

1.ไม้เท้า (cane) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ถือข้างใดข้างหนึ่ง เพื่อช่วยพยุงร่างกาย ทำให้มีการทรงตัวที่ดีขึ้น เนื่องจากเพิ่มฐานการรับน้ำหนักของร่างกายให้กว้างขึ้น น้ำหนักเบา เหมาะกับผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีอาการปวดเข่าหรือปวดสะโพกที่ยังสามารถเดินได้ด้วยตนเองอยู่บ้างหรือมีปัญหาในการเดินชั่วคราว เช่น ขาพลิก ผู้ที่มีปัญหาการอ่อนแรง ไม้เท้าจะช่วยทุ่นแรงและช่วยทรงตัวขณะเดิน โดยจะไม่เหมาะกับผู้ที่มีปัญหาเรื่องกระดูกหัก เนื่องจากช่วยรองรับน้ำหนักตัวได้ไม่เพียงพอ

2.ไม้ค้ำยัน (crutches) เป็นอุปกรณ์ช่วยเดินที่ใช้พื้นที่ในการเดินมาก ต้องถือด้วยมือทั้ง 2 ข้าง ดังนั้นผู้ที่จะใช้ไม้ค้ำยันต้องใช้พลังงานในการเดินค่อนข้างมาก จึงเหมาะกับผู้ป่วยที่อายุค่อนข้างน้อย มีกำลังแขนที่ดีทั้ง 2 ข้าง และไม่มีโรคประจำตัวที่ส่งผลให้เกิดอาการเหนื่อยง่าย ใช้กับผู้ป่วยขาหัก ขาแพลง หรือเป็นอัมพาตครึ่งท่อนล่าง โดยไม้ค้ำยันจะมีหลายชนิดขึ้นอยู่กับการรองรับน้ำหนักและความสามารถในการทรงตัวของผู้ป่วย

3.เครื่องช่วยเดิน 4 ขา (walker) เป็นอุปกรณ์ที่มีความมั่นคงมากที่สุด เนื่องจากมีฐานการรองรับน้ำหนักที่กว้าง น้ำหนักเบาและเดินได้ง่าย เหมาะกับผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีปัญหาการทรงตัวไม่ดี แต่เครื่องช่วยเดิน 4 ขานั้นมีขนาดใหญ่ เทอะทะ การเดินไม่เป็นไปตามปกติ เนื่องจากแขนไม่ได้มีการแกว่ง และไม่สามารถขึ้นลงบันไดได้ พิจารณาเลือกอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับผู้ใช้งาน หากไม่แน่ใจควรปรึกษาแพทย์ หรือนักกายภาพบำบัด ก่อนตัดสินใจ

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
https://bit.ly/3L759Ec


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท