Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

เช็กโซเดียมก่อนกิน ห่วงไต ใส่ใจสุขภาพ


หมวดหมู่หลัก: ดูแลตัวเองและครอบครัว

หมวดหมู่ย่อย: เจ็บป่วยทั่วไป

08-04-2023 11:30

การป้องกันโรคไตเริ่มต้นง่ายๆ เพียงแค่ลดการบริโภคโซเดียม ซึ่งร่างกายคนเราไม่ควรได้รับโซเดียมเกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวัน แต่การกินโซเดียมไม่เกิน 2,000 ต่อวันนั้น คือ ประมาณเท่าไหร่? ประชาชนอย่างเราจะชั่ง ตวง วัด ได้อย่างไร?

ภาพประกอบเคส

การป้องกันโรคไตเริ่มต้นง่ายๆ เพียงแค่ลดการบริโภคโซเดียม ซึ่งร่างกายคนเราไม่ควรได้รับโซเดียมเกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวัน แต่การกินโซเดียมไม่เกิน 2,000 ต่อวันนั้น คือ ประมาณเท่าไหร่? ประชาชนอย่างเราจะชั่ง ตวง วัด ได้อย่างไร?

วิธีเช็กโซเดียมก่อนกิน ป้องกันตนเองไม่ให้รับโซเดียมต่อวันในปริมาณที่มากเกินไป คือ

1) เช็กเครื่องปรุงอาหาร
โดยปกติการปรุงอาหาร มักจะใช้เครื่องปรุงหลากหลายชนิดเพื่อความอร่อยและกลมกล่อม ทั้งนี้ เครื่องปรุงแต่ละชนิดมีปริมาณโซเดียมที่แตกต่างกัน เมื่อเทียบปริมาณโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัม จึงเท่ากับ เกลือ 1 ช้อนชา เทียบกับ น้ำปลา 4 ช้อนชา ซีอิ๊วขาว ซอสปรุงรส 6 ช้อนชา หรือซอสหอยนางรม 4 ช้อนโต๊ะ เป็นต้น แต่การปรุงอาหารในแต่ละครั้ง จะใส่เครื่องปรุงรส มากกว่า 1 ชนิด และอาหารบางชนิดอาจมีการเติมเครื่องปรุงรสต่างๆ เพิ่มเติม ซึ่งอาจส่งผลให้ได้รับปริมาณโซเดียมในแต่ละวันเกินได้

2) อ่านฉลากโภชนาการ
การสังเกตปริมาณโซเดียมบนบรรจุภัณฑ์ ทั้งแบบที่เป็นฉลาก GDA (Guideline Daily Amount) หรือฉลากหวาน มัน เค็ม เป็นฉลากนอกกรอบขนาดเล็กที่จะแสดงข้อมูลโภชนาการ โดยแสดงค่าที่ฉลากด้านหน้าบรรจุภัณฑ์ระบุค่าร้อยละของที่ร่างกายให้ได้รับต่อวันด้วย

  • พลังงาน (กิโลแคลอรี)
  • น้ำตาล (กรัม)
  • ไขมัน (กรัม)
  • โซเดียม (มิลลิกรัม)

หากบนฉลากระบุปริมาณโซเดียม 500 มิลลิกรัม คิดเป็นร้อยละ 25 ของปริมาณที่ร่างกายได้รับต่อวัน ดังนั้น หากกินอาหารนั้นจนหมดร่างกายจะเหลือปริมาณโซเดียมที่ควรได้รับอีกเพียง 1,500 มิลลิกรัม

ทั้งนี้ การระบุปริมาณโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัม มีความชัดเจนในทางวิชาการเพื่อดูแลและป้องกันโรค สำหรับประชาชนการนับปริมาณโซเดียมที่ได้รับจากอาหารในแต่ละวันอาจเป็นเรื่องสลับซับซ้อน เช่น โซเดียมแฝงในอาหารบางชนิดที่ไม่สามารถระบุได้ หรือการปรุงอาหารในปริมาณมาก แบ่งกินหลายมื้อ หรือแบ่งกินหลายคน ก็จะช่วยแบ่งปริมาณโซเดียมปริมาณโซเดียมที่ได้รับออกไป

สิ่งสำคัญคือการปรับพฤติกรรมการบริโภค ลดการกินอาหารที่มีรสหวาน มัน เค็ม ลดการปรุงอาหารรสจัด และเลี่ยงอาหารที่มีโซเดียมสูง รวมทั้งเพิ่มการกินผักและผลไม้ เพิ่มการออกกำลังกายเพื่อการมีสุขภาพที่ดี

ที่มา : กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/2/02/188272/


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท