Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

อาการท้องผูกในเด็กทารก


หมวดหมู่หลัก: พ่อแม่มือใหม่

หมวดหมู่ย่อย: เจ็บป่วยทั่วไป

08-04-2023 11:12

ปัญหาเรื่องของการขับถ่ายในเด็กทารก สามารถเกิดได้เช่นเดียวกับวัยอื่น และอาการอาจรุนแรงกว่าในวัยอื่น เพราะระบบย่อยอาหารในเด็กยังไม่แข็งแรงเท่ากับวัยอื่น เมื่อเกิดขึ้นแล้ว จึงต้องระวังมากเป็นพิเศษ แต่ไม่ควรกังวลมากเกินไป เช่น การสังเกตอาการท้องผูกในเด็ก ไม่จำเป็นต้องนับจำนวนครั้ง แต่ให้สังเกตลักษณะของอุจจาระเด็กจะถ่ายเป็นก้อนแข็ง อาจมีเลือดปนเล็กน้อย ร้องไห้งอแงขณะเบ่งถ่าย และอุจจาระเป็นลูกกระสุน

ภาพประกอบเคส

ปัญหาเรื่องของการขับถ่ายในเด็กทารก สามารถเกิดได้เช่นเดียวกับวัยอื่น และอาการอาจรุนแรงกว่าในวัยอื่น เพราะระบบย่อยอาหารในเด็กยังไม่แข็งแรงเท่ากับวัยอื่น เมื่อเกิดขึ้นแล้ว จึงต้องระวังมากเป็นพิเศษ แต่ไม่ควรกังวลมากเกินไป เช่น การสังเกตอาการท้องผูกในเด็ก ไม่จำเป็นต้องนับจำนวนครั้ง แต่ให้สังเกตลักษณะของอุจจาระเด็กจะถ่ายเป็นก้อนแข็ง อาจมีเลือดปนเล็กน้อย ร้องไห้งอแงขณะเบ่งถ่าย และอุจจาระเป็นลูกกระสุน

สาเหตุของอาการท้องผูกในเด็กทารก
ท้องผูกในเด็กทารก มักเกิดจากการให้กินอาหารไม่เหมาะกับวัย ช่วง 6 เดือนแรก ไม่ควรให้เด็กกินอย่างอื่นนอกจากนมแม่ แต่พบว่าบางครอบครัวให้เด็กกินอาหารเสริมก่อน 6 เดือน ทั้งที่ร่างกายยังไม่พร้อมย่อย ทำให้เด็กท้องผูก และอาจลำไส้ตีบตันได้ด้วย ถือเป็นอันตรายมาก

สาเหตุอื่น คือ การชงนมผิดสัดส่วน กรณีที่ไม่ใช่นมแม่ จึงควรชงนมให้ถูกต้องตามสัดส่วนที่ระบุไว้ข้างกล่อง

การป้องกันท้องผูกในเด็กทารก
หลัง 6 เดือนไปแล้ว คุณแม่สามารถให้เด็กกินอาหารเสริมได้ โดยเน้นผักผลไม้ที่มีกากใยเพื่อกระตุ้นการขับถ่าย รวมถึงให้กินน้ำร่วมด้วย ช่วยให้ขับถ่ายง่ายขึ้น หากทำทุกอย่างถูกต้องแล้ว แต่ลูกยังท้องผูกบ่อยควรพบแพทย์

ที่มา : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
https://bit.ly/3GqMjFx


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท