Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

ภัยเงียบของการให้ลูกอยู่กับหน้าจอมากเกินไป


หมวดหมู่หลัก: พ่อแม่มือใหม่

หมวดหมู่ย่อย: เจ็บป่วยทั่วไป

08-04-2023 11:08

ภัยเงียบของการให้ลูกอยู่กับหน้าจอมากเกินไป

ภาพประกอบเคส

1.เสี่ยงเป็นออทิสติกเทียม
ออทิสติกเทียม มีอาการคล้ายกับโรคออทิสติก (Autistic Disorder) คือเด็กจะมีพัฒนาการทั้งทางภาษาและสังคมช้ากว่าปกติ การปล่อยให้ลูกอยู่กับหน้าจอนานๆ เพราะคิดว่าเป็นวิธีที่จะทำให้ลูกอยู่นิ่ง และสงบลงได้ แต่เป็นการทำให้เด็กได้รับการสื่อสารทางเดียว (one way communication) ไม่มีโอกาสได้ฝึกพูดตอบโต้กับคนอื่น ส่งผลให้เกิดความบกพร่องทางด้านภาษาและสังคมได้ง่าย

2.เสี่ยงเป็นโรคสมาธิสั้น
ภาพและเสียงที่ลูกได้เห็นผ่านหน้าจอ เป็นสิ่งที่เคลื่อนไหวไปมาอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ลูกเสียสมาธิ ไม่สามารถจดจ่อกับการดูสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้นาน ซึ่งเป็นหนึ่งในอาการที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคสมาธิสั้นของลูกได้

3.มีปัญหาด้านสายตาและปลายประสาทอักเสบ
เมื่อลูกใช้สายตาเพ่งมองหน้าจอเป็นเวลานาน ก็จะทำให้ปัญหาทางสายตา เช่น สายตาสั้น สายตาเอียง หรือร้ายแรงจนถึงขั้นเป็นโรคตา เช่น กล้ามเนื้อตาอ่อนแรง รวมถึงการปล่อยให้ลูกใช้เวลาอยู่กับหน้าจอมากเกินไป ทำให้ลูกพักผ่อนไม่เพียงพอ ยังอาจทำให้ลูกมีอาการปลายประสาทอักเสบได้

4.เสี่ยงเป็นโรคอ้วน
นอกจากผลเสียต่อสุขภาพและสมองของลูกแล้ว ยังมีโรคที่แฝงตัวมาทางอ้อมก็คือ โรคอ้วนในเด็ก เพราะเด็กที่ติดโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์ที่มีหน้าจอทุกประเภทมักจะใช้เวลาไปกับการนั่งเล่นหรือนั่งมองหน้าจอ ไม่ได้เคลื่อนไหวร่างกาย ซึ่งเป็นเรื่องที่ขัดกับธรรมชาติของเด็กโดยสิ้นเชิง

ที่มา : aboutmom
https://bit.ly/3nUpTG6


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท