Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

ภูมิแพ้แมลงสาบ


หมวดหมู่หลัก: พ่อแม่มือใหม่

หมวดหมู่ย่อย: เจ็บป่วยทั่วไป

08-04-2023 10:26

สารก่อภูมิแพ้จากแมลงสาบ เกิดได้จากเปลือกแข็งหุ้มตัว ขา น้ำลายและอุจจาระ ซึ่งถือเป็นสารก่อภูมิแพ้ ที่สำคัญของการเกิดอาการโรคภูมิแพ้ เช่น โรคหืดและโรคเยื่อบุ จมูกอักเสบจากภูมิแพ้ เป็นต้น

ภาพประกอบเคส

สารก่อภูมิแพ้จากแมลงสาบ เกิดได้จากเปลือกแข็งหุ้มตัว ขา น้ำลายและอุจจาระ ซึ่งถือเป็นสารก่อภูมิแพ้ ที่สำคัญของการเกิดอาการโรคภูมิแพ้ เช่น โรคหืดและโรคเยื่อบุ จมูกอักเสบจากภูมิแพ้ เป็นต้น

สายพันธุ์ในประเทศไทยที่พบบ่อย ได้แก่
1. สายพันธุ์อเมริกัน (American cockroach) เป็นสายพันธุ์ที่พบมากที่สุดในประเทศไทย ลำตัวมีขนาดใหญ่ ตัวยาว 35-40 มิลลิเมตร มีสีน้ำตาล
2. สายพันธุ์เยอรมัน (German cockroach) เป็นสายพันธุ์ที่พบได้รองลงมา ยาวประมาณ 12-16 มิลลิเมตร มีสีเหลืองอมน้ำตาล

การกำจัดแมลงสาบ

  • กำจัดเศษอาหารภายในบ้านทุกวัน ร่วมกับผูกปากถุงทุกครั้งก่อนนำไปทิ้งและควรปิดฝาถังขยะให้แน่นเสมอ
  • อุด ซ่อมรอยแตก ร้าว ตามฝาผนังบ้านรวมทั้งท่อน้ำ ก๊อกน้ำต่าง ๆ กำจัดแมลงสาบด้วยเจล หรือกับตักแมลงสาบ
  • ทำความสะอาดบ้านให้สะอาดอยู่เสมอ กำจัดเศษวัสดุของเหลือใช้ เพราะเป็นแหล่งที่อยู่ของแมลงสาบ
  • ควรทำความสะอาดบริเวณที่พบซากแมลงสาบ โดยการเช็ดด้วยน้ำผสมผงชักฟอก หรือใช้น้ำยาทำความสะอาดพื้น

ที่มา : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
https://www.gj.mahidol.ac.th/main/paediatric-knowledge/cockroach/


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท