Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

อาการที่แสดงว่า ผู้สูงอายุควรหยุดออกกำลังกายทันที


หมวดหมู่หลัก: ผู้สูงวัย

หมวดหมู่ย่อย: เจ็บป่วยทั่วไป

08-04-2023 09:11

เมื่อไหร่ที่ออกกำลังกายแล้วพบว่าก่อนหรือระหว่างออกกำลังกายมีอาการผิดปกติเหล่านี้ ให้หยุดกิจกรรมนั้นทันทีจะช่วยผ่อนอาการหนักให้เบาลงได้

ภาพประกอบเคส

การออกกำลังสำหรับผู้สูงอายุ ควรเลือกกีฬาหรือกิจกรรมที่ออกแรงไม่มากนัก อาจเป็นการออกกำลังกายแบบแอโรบิกเบาๆ เป็นประจำ เน้นการได้ยืดเหยียดกล้ามเนื้อ การเคลื่อนไหวของอวัยวะต่างๆ การสร้างกล้ามเนื้อมัดใหญ่ให้แข็งแรง ฝึกการทรงตัวที่สมดุล และควรเป็นการออกกำลังกายเป็นกิจกรรมที่ทำคนเดียวก็ได้ แต่เมื่อไหร่ที่ออกกำลังกายแล้วพบว่าก่อนหรือระหว่างออกกำลังกายมีอาการผิดปกติเหล่านี้ ให้หยุดกิจกรรมนั้นทันทีจะช่วยผ่อนอาการหนักให้เบาลงได้

  1. เจ็บหรือแน่นหน้าอก
  2. มึนงง วิงเวียนศีรษะ เดินเซ
  3. ไอมากผิดปกติ
  4. คลื่นไส้ อาเจียน
  5. ใจสั่น หายใจไม่เต็มที่
  6. หายใจลำบากหรือหายใจเร็วเกิน 10 นาทีหลังหยุดพัก
  7. ชีพจรเต้นช้าลง
  8. ปวดน่อง เป็นตะคริว กล้ามเนื้ออ่อนล้า
  9. ปวดข้อ
  10. หน้าตาซีดหรือแดงคล้ำ

ที่มา : คู่มือสุขสมวัยสำหรับการดูแลผู้สูงอายุให้มีสุขภาพดี โดย สสส.
https://bit.ly/4198qbd


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท