Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

8 วิธีฝึกตนเอง ช่วยพัฒนาสมอง


หมวดหมู่หลัก: ผู้สูงวัย

หมวดหมู่ย่อย: เจ็บป่วยทั่วไป

08-04-2023 08:53

ใคร ๆ ก็อยากมีความจำที่ดี เรามาฝึกตนเองเพื่อพัฒนาความจำด้วย 8 วิธีง่าย ๆ

ภาพประกอบเคส

ใคร ๆ ก็อยากมีความจำที่ดี เรามาฝึกตนเองเพื่อพัฒนาความจำด้วย 8 วิธีง่าย ๆ ดังนี้

  1. แก้ไขปัญหาที่รบกวนการสร้างความจำที่ดี เช่น ปัญหาการมองเห็น ปัญหาการได้ยิน รวมถึงเลี่ยงสิ่งที่ทำลายความจำ เช่น ของมึนเมาและสิ่งเสพติดต่าง ๆ
  2. เตรียมความพร้อมในการสร้างความจำ เช่น การนอนหลับที่เพียงพอและมีคุณภาพ การทำสมาธิ การผ่อนคลายลดความตึงเครียด
  3. ฝึกการใช้ประสาทสัมผัสหลาย ๆ ด้าน ในการกระตุ้นความจำ เช่น อ่านหนังสือออกเสียง (จะช่วยฝึกการมองเห็นและการได้ยิน) การหลับตาคลำหรือดมทายชื่อสิ่งของ (จะช่วยฝึกการสัมผัสและการดมกลิ่น)
  4. กระตุ้นการใช้งานของสมองทั้งสองด้านอย่างสม่ำเสมอ เช่น ใช้มือด้านไม่ถนัดแปรงฟัน ใช้มือข้างไม่ถนัดหยิบจับของชิ้นเล็ก ๆ
  5. การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและกิจกรรมเข้าจังหวะ เช่น ลีลาศ รำวง
  6. เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มและการสันทนาการ เช่น เล่นเกมส์ หมากรุก ต่อจิ๊กซอ จับคู่ภาพ
  7. สร้างเครื่องมือช่วยจำ ด้วยวิธีที่หลากหลาย แต่งข้อความที่ต้องการจำให้เป็นเพลง นึกและจำเป็นภาพ
  8. ทบทวนทำซ้ำในสิ่งที่เรียนรู้ใหม่เป็นประจำ เพื่อเปลี่ยนความจำระยะสั้นให้เป็นความจำระยะยาว เช่น การเขียนบันทึกประจำวัน การบอกเล่าเรื่องราวให้ผู้อื่นฟัง

ที่มา : ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
https://bit.ly/3Gq6bIG


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท