Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

ปรับบ้านปลอดภัย ป้องกันผู้สูงวัยเลื่อนล้ม


หมวดหมู่หลัก: ผู้สูงวัย

หมวดหมู่ย่อย: เจ็บป่วยทั่วไป

08-04-2023 08:43

ผู้สูงอายุมีความเสี่ยงต่อการลื่นล้มได้ง่ายและมีอันตรายกว่าวัยอื่น เพราะความเสื่อมของร่างกายทำให้ร่างกายไม่แข็งแรงและทรงตัวได้ไม่ดีพอ หากเกิดการลื่นล้ม อาจทำให้อวัยวะต่างๆ เช่น แขน ขา ศีรษะ เกิดการกระแทกและมีการบาดเจ็บจนถึงขั้นเสียชีวิตได้

ภาพประกอบเคส

ผู้สูงอายุมีความเสี่ยงต่อการลื่นล้มได้ง่ายและมีอันตรายกว่าวัยอื่น เพราะความเสื่อมของร่างกายทำให้ร่างกายไม่แข็งแรงและทรงตัวได้ไม่ดีพอ หากเกิดการลื่นล้ม อาจทำให้อวัยวะต่างๆ เช่น แขน ขา ศีรษะ เกิดการกระแทกและมีการบาดเจ็บจนถึงขั้นเสียชีวิตได้

การปรับสภาพแวดล้อมภายในบ้านให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุ เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงในการลื่นล้ม มีดังนี้

  1. บริเวณพื้นบ้าน ควรเป็นทางเดินเรียบเสมอกัน หลีกเลี่ยงการยกระดับสูงต่ำ ที่สำคัญพื้นต้องไม่ลื่น ไม่เปียก ไม่มีสิ่งของวางกีดขวาง เนื่องจากผู้สูงอายุมีการทรงตัวไม่ดีอาจจะสะดุดล้มได้
  2. บริเวณห้องนอน เตียงนอนควรจัดวางในตำแหน่งที่เข้าถึงได้ง่าย ความสูงของเตียงอยู่ในระดับที่ผู้สูงอายุ นั่งแล้วสามารถวางเท้าได้ ควรเพิ่มดวงไฟส่องสว่างเวลากลางคืน เพราะผู้สูงอายุมักมีปัญหาในการมองเห็น จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อผู้สูงอายุ
  3. บริเวณห้องน้ำ ควรเป็นพื้นเรียบเสมอกัน ทำความสะอาดง่าย ที่สำคัญควรมีราวจับเพื่อช่วยพยุงตัว หากเกิดกรณีฉุกเฉินกับผู้สูงอายุประตูห้องน้ำควรเป็นประตูที่สามารถปลดล็อคจากด้านนอกได้
  4. บริเวณขั้นบันได ควรมีแสงสว่างที่เพียงพอและมีราวจับ เพื่อความสะดวกในการเดินขึ้น-ลง ควรมีความสูงเสมอกันและไม่ชันมากเกินไป ไม่ควรปูพรมหรือมีสิ่งของกีดขวางทางเดิน เพราะอาจจะทำให้ผู้สูงอายุสะดุดได้ง่าย

การป้องกันการลื่นล้มในผู้สูงอายุเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นมาก ดังนั้นวิธีการป้องกัน โดยการปรับสภาพแวดล้อมภายในบ้านให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุ เป็นสิ่งจำเป็นที่ช่วยลดความเสี่ยงในการลื่นล้มของผู้สูงอายุที่เรารักได้

ที่มา : กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/2/02/188997/


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท