Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

ดูแลสุขภาพช่องปากให้ไร้กลิ่นไม่พึงประสงค์


หมวดหมู่หลัก: ฟรีแลนซ์

หมวดหมู่ย่อย: เจ็บป่วยทั่วไป

08-04-2023 08:19

กลิ่นปาก มักทำให้ขาดความมั่นใจในการเข้าสังคม ทำให้เสียบุคลิก จึงควรเข้าใจถึงสาเหตุของการเกิดกลิ่น โดยหาทางกำจัดและป้องกัน

ภาพประกอบเคส

กลิ่นปาก มักทำให้ขาดความมั่นใจในการเข้าสังคม ทำให้เสียบุคลิก จึงควรเข้าใจถึงสาเหตุของการเกิดกลิ่น โดยหาทางกำจัดและป้องกัน

สาเหตุของกลิ่นปาก

สาเหตุภายในช่องปาก

  • เกิดจากการอักเสบของอวัยวะปริทันต์
  • เกิดจากอาหารที่มีกลิ่นแรง ติดสะสมในช่องปาก
  • เกิดจากน้ำลายน้อย ทำให้กลไกการชะล้างในช่องปากไม่ทั่วถึง

สาเหตุภายนอกช่องปาก

  • การดื่มน้ำน้อย เกิดการติดสะสมของอาหาร ตามเส้นทางเดินอาหาร
  • กลิ่นเฉพาะของโรคทางระบบต่าง ๆ เช่น โรคไต โรคเบาหวาน

การป้องกัน

  • ทำความสะอาดช่องปากให้ทั่วถึง ด้วยการแปรงฟัน แปรงลิ้น และทำความสะอาดซอกฟัน
  • พบทันตแพทย์เป็นประจำทุก 6 เดือน หรือเมื่อเริ่มมีอาการผิดปกติ
  • หลีกเลี่ยงอาหารที่มีกลิ่นแรง หรือทำความสะอาดช่องปากทันทีหลังรับประทานอาหาร
  • ดื่มน้ำให้เพียงพอ
  • พบแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพประจำปี

ที่มา : ฝ่ายทันตกรรม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
https://bit.ly/3KoF8zR


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท