Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

เสียงที่เปลี่ยน...เมื่อเธอหรือเขาข้ามเพศ


หมวดหมู่หลัก: LGBTQ

หมวดหมู่ย่อย: อื่นๆ

08-04-2023 08:06

เสียงเป็นประเด็นสำคัญของเพศ เพราะแม้รูปลักษณ์ภายนอกจะดูเหมือนเพศที่ตรงใจเพียงใด

ภาพประกอบเคส

เสียงเป็นประเด็นสำคัญของเพศ เพราะแม้รูปลักษณ์ภายนอกจะดูเหมือนเพศที่ตรงใจเพียงใด ถ้าเปล่งเสียงออกไปแล้วมันไม่ใช่ คะแนนก็อาจจะติดลบและถ้าเสียงก่อให้เกิดความไม่พึงพอใจ ก็จะเป็นปัญหาในชีวิต

ฮอร์โมนมีผลต่อการเปลี่ยนเสียง โดยการออกฤทธิ์ของฮอร์โมนเพศชายที่กล่องเสียงทำให้เสียงทุ้มลึกขึ้นและการเปลี่ยนแปลงนี้ ไม่สามารถย้อนกลับได้ นั่นแปลว่าในผู้ชายข้ามเพศ การใช้ฮอร์โมนเพศชายจะทำให้เสียงทุ้มลึกขึ้น และถ้าทุ้มลึกไม่พอ อาจจะต้องพึ่งการฝึก หรือผ่าตัดช่วย และถ้าเกิดเปลี่ยนใจขึ้นมา อยากจะเสียงกลับมาสูงใส การหยุดฮอร์โมนเพศชายจะไม่เพียงพอ แต่ต้องฝึกการออกเสียงหรืออาจใช้การผ่าตัด

ดังนั้นก่อนจะใช้ฮอร์โมนข้ามเพศ คนข้ามเพศจึงควรทราบข้อมูลนี้เพื่อตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม

ทางกลับกัน ในผู้หญิงข้ามเพศ ที่ได้รับฮอร์โมนเพศชายมาแล้ว เมื่อเข้าวัยรุ่นเสียงแตกไปแล้ว

การให้ฮอร์โมนเพศหญิงจะไม่ทำให้เสียงสูงใสได้ แต่ต้องพึ่งการฝึกออกเสียง หรือการผ่าตัดช่วยในบางราย

การฝึกออกเสียง จะทำได้โดยความช่วยเหลือของนักแก้ไขการพูด (Speech-Language Pathologist หรือนักอรรถบำบัด) ซึ่งมีงานหลักในการวินิจฉัย บำบัดรักษาและฟื้นฟู ผู้ที่มีความผิดปกติทางภาษาและการพูด ไม่ว่าจะเป็นพูดไม่ได้ พูดไม่ชัด เสียงผิดปกติ ทั้งในรายที่มีโรคทางกายคือปากแหว่งเพดานโหว่ ประสาทหูพิการ ผู้ป่วยที่ถูกตัดกล่องเสียง ผู้ป่วยสมองพิการ หรือในกลุ่มคนข้ามเพศที่ต้องการเปลี่ยนเสียงให้เหมือนเพศที่ตรงอัตลักษณ์

การฝึกออกเสียงอาจจะเริ่มด้วยการวัดเสียงก่อนการรักษาว่าระดับความสูงต่ำเท่าใด ระหว่างการฝึกจะมีการใช้เปียโนหรือคีย์บอร์ดช่วยกำหนดระดับความสูงของเสียงขณะฝึก อาจจะฝึกเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มก็ได้และอาจจะมีการตรวจติดตามหลังการรักษาด้วยการวัดเสียงดูอีกครั้งว่าเปลี่ยนแปลงอย่างไร

ในรายที่การฝึกออกเสียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ แพทย์อาจจะพิจารณาผ่าตัดเพื่อเปลี่ยนเสียง

การผ่าตัดเส้นเสียงในกล่องเสียง

การผ่าตัดเส้นเสียงในกล่องเสียงมีหลายวิธี การจะเลือกใช้วิธีไหน แพทย์จะพิจารณาให้ตามความถนัดของแพทย์และความเหมาะสมของผู้รับบริการแต่ละคนเป็นรายๆ ไป

ที่มา : เพจคลินิกสุขภาพเพศ รพ.จุฬาลงกรณ์
https://bit.ly/3U1UygL


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท