Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

อาการทางผิวหนังบอกโรคทางกายได้จริงหรือ


หมวดหมู่หลัก: ดูแลตัวเองและครอบครัว

หมวดหมู่ย่อย: เจ็บป่วยทั่วไป

26-03-2023 14:36

การเปลี่ยนแปลงของผิวหนังอาจเกิดจากความผิดปกติหรือโรคทางกายอื่น ๆ

ภาพประกอบเคส

การเปลี่ยนแปลงของผิวหนังอาจเกิดจากความผิดปกติหรือโรคทางกายอื่น ๆ ได้แก่

  1. ผิวดำคล้ำ มีปื้นดำตามเยื่อบุต่าง ๆ ร่องเส้นลายมือกลายเป็นสีคล้ำ สัญญาณบ่งชี้ : โรคเกี่ยวข้องกับต่อมหมวกไต หรืออาจเกิดจากการรับประทานยาบางชนิด เช่น ยาลดความดันโลหิต
  2. ผิวเปลี่ยนเป็นสีเหลือง สัญญาณบ่งชี้ : ตับอักเสบ หรือมีการอุดตันของทางเดินน้ำดีหรือดีซ่าน หรืออาจเกิดจากการรับประทานผลไม้สีเหลืองที่มีสารแคโรทีนปริมาณมาก
  3. ผื่นดวงขาว มีดวงสีขาว เห็นขอบเขตได้ชัด สัญญาณบ่งชี้ : โรคด่างขาว ซึ่งเกิดจากเซลล์เม็ดสีถูกทำลาย
  4. ผิวแห้ง แตกระแหงเป็นเกล็ดปลา สัญญาณบ่งชี้ : การขาดสารอาหารบางอย่าง เช่น กรดไขมันจำเป็น หรืออาจเป็นโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง
  5. คันที่ผิวหนัง สัญญาณบ่งชี้ : โรคไตวายเรื้อรัง โรคตับ หรืออาการเบื้องต้นของโรคเลือดบางชนิด

ที่มา : ฝ่ายอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
https://bit.ly/3FPCvnU


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท