Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

7 อาการน่าสงสัย ไส้ติ่งอักเสบ


หมวดหมู่หลัก: ดูแลตัวเองและครอบครัว

หมวดหมู่ย่อย: เจ็บป่วยทั่วไป

19-03-2023 09:32

ไส้ติ่งอักเสบ คือ อาการป่วยที่ทำให้รู้สึกปวดท้องรุนแรง แต่ยังมีหลายคนไม่สามารถแยกโรคได้ด้วยตนเองว่าอาการปวดท้องแบบไหนถึงจะเรียกว่าเป็นไส้ติ่งอักเสบที่แท้จริง บางรายยังมีการดูแลรักษาอาการไม่ถูกต้อง เช่น การกินยาแก้ปวดนั้นจะทำให้แพทย์วินิจฉัยโรคได้ยากยิ่งขึ้น

ภาพประกอบเคส

ไส้ติ่งอักเสบ คือ อาการป่วยที่ทำให้รู้สึกปวดท้องรุนแรง แต่ยังมีหลายคนไม่สามารถแยกโรคได้ด้วยตนเองว่าอาการปวดท้องแบบไหนถึงจะเรียกว่าเป็นไส้ติ่งอักเสบที่แท้จริง บางรายยังมีการดูแลรักษาอาการไม่ถูกต้อง เช่น การกินยาแก้ปวดนั้นจะทำให้แพทย์วินิจฉัยโรคได้ยากยิ่งขึ้น

เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเป็น ไส้ติ่งอักเสบ

1.เริ่มปวดท้องรอบสะดือ แล้วมีการย้ายมาที่บริเวณท้องน้อยด้านขวา
2.ปวดท้องแบบน้อยและค่อย ๆ มากขึ้น ไม่ได้ปวดแบบเฉียบพลัน
3.คลื่นไส้อาเจียนหรือเบื่ออาหาร
4.หากกดที่ท้องบริเวณที่ปวดแล้วมีการเจ็บ
5.ท้องอืด
6.มักจะมีไข้ตามหลังการปวดท้อง
7.อาจท้องผูกหรือท้องเสีย
8.เริ่มปวดท้องรอบสะดือ แล้วมีการย้ายมาที่บริเวณท้องน้อยด้านขวา

อาการไส้ติ่งอักเสบในบางคนอาจไม่ชัดจน การวินิจฉัยอาจต้องใช้ วิธีทางการแพทย์เพิ่มเติม ดังนั้นหากปวดท้องมากกว่าปกติ และย้ายตำแหน่ง ไปบริเวณท้องน้อยด้านขวา ควรไปพบแพทย์ทันที

ที่มา : โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
https://bit.ly/3JRrh55


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท