Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

ปรับการนอน เปลี่ยนชีวิต


หมวดหมู่หลัก: ฟรีแลนซ์

หมวดหมู่ย่อย: เจ็บป่วยทั่วไป

19-03-2023 08:36

การนอนเป็นพื้นฐานของสุขภาพที่ดี แต่การนอนหลับที่ดี อาจเป็นเรื่องยากสำหรับผู้ที่มีโรคนอนไม่หลับ จึงควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อไม่ให้มีปัญหาสุขภาพเรื้อรังตามมา

ภาพประกอบเคส

การนอนเป็นพื้นฐานของสุขภาพที่ดี แต่การนอนหลับที่ดี อาจเป็นเรื่องยากสำหรับผู้ที่มีโรคนอนไม่หลับ จึงควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อไม่ให้มีปัญหาสุขภาพเรื้อรังตามมา

แนวทางปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสำหรับผู้มีอาการนอนไม่หลับ

 1. เข้านอนและตื่นนอนให้เป็นเวลาในทุกวัน
 2. ออกกำลังเบา ๆ ก่อนนอน ประมาณ 30 นาที
 3. รับประทานอาหารที่มีสารทริปโตเฟน เช่น กล้วย นม เป็นต้น
 4. งดใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 1-2 ชั่วโมงก่อนเข้านอน
 5. งดดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน หลังเที่ยงวัน
 6. งดสูบบุหรี่ใกล้เวลานอน
 7. สร้างสภาพแวดล้อมห้องนอนให้เหมาะสม มืด เงียบ และเย็นสบาย
 8. เลือกหมอนหรือที่นอน ที่โอบอุ้มสรีระได้อย่างดี ไม่ทำให้ปวดเมื่อยขณะหลับ

พฤติกรรมที่ไม่ควรทำสำหรับผู้ที่นอนไม่หลับ

 1. ควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทุกครั้ง ก่อนซื้อวิตามินหรือยาช่วยเรื่องการนอนหลับ
 2. ไม่ควรซื้อยานอนหลับมารับประทานเองโดยเด็ดขาด
 3. ผู้มีอาการกรนขณะหลับ ไม่ควรนอนในท่าหงาย อาจทำให้เนื้อเยื่อในช่องคอหอยอุดทางเดินหายใจขณะนอนหลับได้

หากลองปรับเปลี่ยนพฤติกรรม แต่คุณภาพการนอนไม่ดีขึ้น ควรปรึกษาแพทย์เพื่อทำ Sleep test เพื่อวินิจฉัยความผิดปกติจากการนอนหลับ

ที่มา : ฝ่ายอายุรศาสตร์ ศูนย์นิทราเวช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
https://chulalongkornhospital.go.th/kcmh/line/change-your-sleep-change-your-life/


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท