Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

5 ความคิดด้านลบ ที่อาจติดเป็นนิสัย


หมวดหมู่หลัก: ฟรีแลนซ์

หมวดหมู่ย่อย: อื่นๆ

19-03-2023 08:27

ใครที่รู้สึกว่าตัวเองไม่ค่อยมีความสุขเท่าไร ลองมาสำรวจตัวเองกันสักนิดดีไหมคะ ว่าเรามีความคิดด้านลบบางอย่างติดเป็นนิสัยหรือเปล่า เพราะไม่แน่ว่าความคิดลบๆ เหล่านั้น อาจเป็นกำแพงสูง ที่ทำให้คุณเอื้อมไม่ถึงความสุขซักทีก็ได้

ภาพประกอบเคส

ใครที่รู้สึกว่าตัวเองไม่ค่อยมีความสุขเท่าไร ลองมาสำรวจตัวเองกันสักนิดดีไหมคะ ว่าเรามีความคิดด้านลบบางอย่างติดเป็นนิสัยหรือเปล่า เพราะไม่แน่ว่าความคิดลบๆ เหล่านั้น อาจเป็นกำแพงสูง ที่ทำให้คุณเอื้อมไม่ถึงความสุขซักทีก็ได้

  1. คิดโยนความผิดให้คนอื่นเสมอ: เมื่อไม่พอใจอะไรก็ตาม มักจะโทษสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัว โดยไม่เคยมองสาเหตุที่แท้จริง
  2. คิดว่าสามารถเปลี่ยนแปลงคนอื่นได้: ไม่มีใครสามารถเปลี่ยนแปลงคนอื่นได้ ถ้าไม่ชอบในสิ่งที่เขาเป็น ลองมองถึงข้อดีในตัวเขา
  3. คิดฝากความหวังตัวเองไว้กับคนอื่น: ศัตรูของความสุขคือ การฝากค วามหวังไว้ที่คนอื่น แม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยก็ตาม
  4. คิดกังวลว่าคนอื่นจะคิดถึงตัวเราอย่างไร: จนทำให้ไม่มีความสุข ดังนั้นควรเลิกกังวลว่าใครจะคิดอย่างไรกับเราแล้วเป็นตัวของตัวเอง จะทำให้มีความสุขง่ายขึ้น
  5. คิดว่าเงินเป็นเพียงอย่างเดียวที่จะทำให้มีความสุข: แม้เงินเป็นเรื่องจำเป็นและสำคัญ แต่ตัวเราต่างหากคือจุดเริ่มต้นของการสร้างความสุขให้เกิดขึ้น

ที่มา : ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
http://medicine.swu.ac.th/msmc/?p=4270


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท